Integracja systemów bezpieczeństwa w oddziałach Muzeum Narodowego w Krakowie

Standardem zabezpieczeń obiektów muzealnych jest stosowanie wielu systemów elektronicznej ochrony mienia takich jak system sygnalizacji włamania i napadu, system kontroli dostępu, system sygnalizacji pożaru, system telewizji dozorowej czy też system ochrony zbiorów indywidualnych.

Kolejnym poziomem rozwiązań technicznych w tym zakresie jest integracja wspomnianych systemów w celu wzajemnej wymiany danych oraz usprawnienia ich obsługi, w tym skutecznej i szybkiej identyfikacji oraz weryfikacji zagrożeń i alarmów.

Taką funkcjonalność oferują specjalistyczne rozwiązania informatyczne klasy SMS – Security Management System.

Takiego rozwiązania poszukiwało również Muzeum Narodowe w Krakowie – jedno z najważniejszych miejsc na mapie kulturalnej Polski. Powstało ono wraz z uchwałą Rady Miasta Krakowa w 1879 roku i stanowiło pierwszą instytucję muzealną Polaków pozbawionych niepodległej ojczyzny. Od tamtego czasu gromadzone zbiory muzealne oraz rozbudowana tematyka wystaw prezentowanych w Muzeum sprawiają, że miejsce to jest bardzo chętnie odwiedzane przez turystów.

Z tym większą satysfakcją firma DG ELPRO może pochwalić się kolejnym wdrożeniem systemu SMS właśnie w Muzeum Narodowym w Krakowie.

Wdrożone przez naszych inżynierów rozwiązanie działa w oparciu o licencjonowane oprogramowanie klasy SMS, które cechuje możliwość integracji z wieloma rodzajami systemów bezpieczeństwa zlokalizowanymi w różnych obiektach. Ważną cechą systemu SMS, na którą zawsze zwracamy uwagę naszym Klientom jest jego otwartość i skalowalność. Ma to zapewnić Klientom wieloletnie użytkowanie systemu SMS wraz z rozbudowującymi się instalacjami ochrony. Z kolei otwarta platforma oprogramowania SMS gwarantuje możliwość objęcia integracją systemów elektronicznej ochrony mienia pochodzących od różnych producentów.

Zainstalowane oprogramowanie SMS umożliwia w ramach jednego, scentralizowanego systemu:

  • zebranie informacji z poszczególnych instalacji,
  • powiązanie danych ze sobą (np. zapisanych obrazów z kamer ze zdarzeniami systemu sygnalizacji pożaru czy kontroli dostępu)
  • zaawansowaną analitykę obrazów z kamer CCTV ( np. analizowanie zachowania osób zwiedzających, ich zliczanie itd.)
  • podejmowaniem automatycznych reakcji,
  • wsparcie personelu Muzeum poprzez tworzenie scenariuszy zarządzania zdarzeniami i alarmami w systemie.

Wdrożony system SMS zapewni również dalszą kontynuację integracji systemów ochrony Muzeum Narodowego w Krakowie poprzez obejmowanie swoim działaniem kolejnych budynków oraz zainstalowanych w nich instalacji ochrony.

Serce systemu SMS stanowi zwymiarowany odpowiednio do wymagań systemu serwer, który zainstalowano w jednym z budynków Muzeum i połączono z istniejącą stacją roboczą w pomieszczeniu ochrony (architektura Serwer-Klient). W Centrum Monitoringu na interaktywnej mapie obiektu z naniesionymi elementami systemów bezpieczeństwa  pokazane są stany i alarmy pochodzące z systemów oraz adekwatne do sytuacji instrukcje postępowania dla operatora (interakcja zgodnie z ustalonymi scenariuszami).

Aktualna konfiguracja systemu pozwala na jego obsługę również na innych stacjach roboczych.

Dzięki wbudowanemu modułowi analiz system umożliwia zarządzanie i automatyczne reagowanie na występujące zdarzenia alarmowe wraz z odpowiednią ich klasyfikacją, a także potwierdzeniem dokonania właściwej decyzji co do faktu rozwiązania problemu przez osobę odpowiedzialną.

Mamy nadzieję, że wdrożony rozwiązanie klasy Security Management System zwiększy poziom ochrony wspaniałych eksponatów Muzeum Narodowego w Krakowie.

Wróć

Zapisz na newsletter Skontaktuj się z nami