Trendy w branży Security - rok 2019

Jak co roku, na przełomie grudnia i stycznia pojawiają się artykuły i wypowiedzi dotyczące podsumowania tego co działo się w ostatnich 12-tu miesiącach i czego możemy spodziewać się w kolejnym, właśnie rozpoczynającym  się roku.

Za jedną z najciekawszych wypowiedzi, dotyczących branży „security”, a w szczególności bardzo szybko rozwijającej się gałęzi systemów dozoru wizyjnego uważam opinię Johana Paulssona, dyrektora AXIS Communications, światowego lidera w tej dziedzinie.

Choć może się wydawać, że oczywiste jest to, iż rozwój będzie się dokonywał w oparciu o takie zagadnienia jak wszędzie ostatnio obecne w dyskusjach „sztuczna inteligencja”, „chmura”, „cyberbezpieczeństwo” oraz zderzenie tych rozwiązań z prawem, a szczególnie przepisami  RODO, to spojrzenie na to zaprezentowane przez Johana Paulssona warte jest uwagi.

 

Poniżej skrót z tej opinii.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną wersją angielskojęzyczną, dostępną pod adresem:

https://bit.ly/2H5B3lJ

 

   Autor: Johan Paulsson,                                              

Johan Paulsson to długoletni pracownik szwedzkiej branży technicznej, który był dyrektorem ds. operacyjnych i szefem działu badań i rozwoju w Ericsson Mobile oraz dyrektorem operacyjnym w Anoto. Dołączył do zespołu Axis w 2008 r. Jego kompetencje obejmowały zarówno ogólną odpowiedzialność za bieżące zbiory produktów, ale także za przewidywanie tego, co może przynieść przyszłość.

 

2019: sześć trendów wpływających na sektor bezpieczeństwa

1. Sztuczna inteligencja

Sztuczna inteligencja (AI) zmienia fundamentalnie każdą branżę i sektor. Być może mamy obecnie zbyt nadmierne oczekiwania co do tempa rozwoju tej dziedziny i zastosowań w praktyce. AI rozwija się w różnym tempie w zależności od branży. Nadzór video jest tą dziedziną, w której postęp technologii AI jest stopniowy a nie lawinowy.

W naszej branży maszyny lub narzędzia do głębokiego uczenia się są wykorzystywane głównie do analizy wideo, ale oczekujemy, że technologia będzie ważnym składnikiem wielu różnych aplikacji i produktów w przyszłości.

Ale znowu, jego aplikacja będzie napędzana przez najbardziej przekonujące przypadki użycia, nie przez samą technologię.  Badania i postęp będą kontynuowane, przyniosą stopniowe ulepszenia i korzyści w ciągu najbliższego roku, ale nie radykalne zmiany.

 

2. Chmura i obliczenia brzegowe

Cloud computing jest na mocno ugruntowanym etapie rozwoju. Przetwarzanie w chmurze oparte jest na scentralizowanym przetwarzaniu danych w jednym lub wielu centrach danych.

Liczba podłączonych urządzeń Internetu Rzeczy (IoT) rośnie wykładniczo, rośnie również ilość generowanych danych. Wkrótce tsunami danych może stać się przytłaczające.

Może to być szczególnie istotne w obszarach takich jak nadzór wideo, gdzie pomimo rozwoju technologii mających na celu zmniejszenie zapotrzebowania na pamięć masową i przepustowość wymagania dotyczące danych będą nadal znaczące.

Pomocne może być „przetwarzanie krawędziowe”. Mówiąc prościej - więcej przetwarzania danych jest realizowane na "krawędzi" sieci, blisko miejsca, w którym dane powstają i przed przesłaniem do centrum danych.

W naszej dziedzinie obliczenia krawędziowe oznaczają przetwarzanie danych w samej kamerze. Może to znacznie zmniejszyć zapotrzebowanie na przepustowość zarówno transferu danych, jak i miejsce przechowywania. Ponadto dane mogą być anonimizowane i szyfrowane przed ich przesłaniem, z uwzględnieniem kwestii bezpieczeństwa i prywatności.

Ostatecznie przetwarzanie w chmurze i przetwarzanie krawędziowe będą działać równolegle, z największą korzyścią dla użytkownika.

 

3. Personalizacja a prywatność

Wkrótce rok 2018 może być uznany za rok, w którym ogólna świadomość prywatności danych osiągnęła najwyższy poziom, szczególnie w odniesieniu do danych osobowych. Według rozporządzenia UE w sprawie ochrony danych (RODO) ważne jest, jak organizacje zbierają, przechowują, udostępniają i wykorzystują dane osobowe (w tym informacje gromadzone przez nadzór wideo). Jednak dla szerszego konsumenta istotne są problemy związane z korzystaniem z danych na Facebooku, które zwiększyły świadomość i zaniepokojenie tym, co dzieje się z jego danymi przekazywanymi online.

Ostatecznie zaufanie między organizacją a jej klientami staje się coraz ważniejszym atutem. Ostatnie badania firmy konsultingowej Accenture wykazały korelację między zaufaniem interesariuszy a przychodami firmy. Obawy dotyczące podejścia firmy do prywatności i wykorzystywania danych osobowych będą jednym z najbardziej uderzających aspektów zaufania w biznesie.

 

4. Cyberbezpieczeństwo

Czy coś może pozostać ciągłym "trendem" i być stałym problemem?

Nie można myśląc o kwestiach, które dotkną każdy sektor w tym roku pominąć cyberbezpieczeństwo. Rzeczywiście, najszybszym sposobem na zniszczenie zaufania między firmą a jej klientami jest naruszenie bezpieczeństwa cybernetycznego.

Problem cyberbezpieczeństwa nigdy nie zostanie rozwiązany, ponieważ cyberprzestępcy (i coraz częściej państwa narodowe) nigdy nie przestaną próbować wykrywać i wykorzystywać luk w zabezpieczeniach.

Podmioty te są niezwykle dobrze zorganizowane i finansowane oraz wprowadzają innowacje szybciej niż firmy, które muszą przestrzegać przepisów branżowych. Ataki stają się coraz bardziej wyrafinowane, a rosnąca liczba podłączonych urządzeń oznacza, że ​​potencjalne słabe punkty i niepewne punkty końcowe sieci rosną w postępie geometrycznym.

Pochodzenie produktów jest teraz ważniejsze niż kiedykolwiek, a producenci muszą mieć pewność, że każde ogniwo łańcucha dostaw jest bezpieczne.

 

5. Inteligentna technologia zapewniająca korzyści dla środowiska

Wiemy jak np. wykorzystać  analitykę wideo jako narzędzie do poprawy efektywności energetycznej w biurach.

Jednak nowe typy czujników mogą dokładniej mierzyć wpływ na środowisko, skutecznie działając jako przykładowe  wysoko czułe sztuczne "nosy". Wyobraźmy sobie teraz krytyczny obszar, w którym takie czujniki mogą zwiększać świadomość, zrozumienie i w coraz większym stopniu umożliwiać działania naprawcze -  to jakość powietrza. Czy to w budynkach, czy w zewnętrznym środowisku miejskim, negatywny wpływ na zdrowie i związane z nim koszty stają się coraz większym problemem. Inteligentne czujniki będą odgrywać centralną rolę w rozwiązywaniu problemu na całym świecie.

Takie aplikacje zwiększają wartość organizacji ale także pomagają im osiągnąć własne cele w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

 

6. Integracja czujników sterujących inteligentnymi działaniami

Same w sobie pojedyncze czujniki, takie jak te opisane powyżej, mogą przynieść znaczące korzyści. Ale ostatecznym trendem, który będzie coraz bardziej powszechny w 2019 r. będzie połączenie i integracja czujników, aby zachęcić do "inteligentnych" działań.

Na przykład w inteligentnym mieście czujnik ruchu może uruchomić kamerę, która z kolei wywoła alarm w centrum operacyjnym, umożliwiając szybką i właściwą reakcję. Lub czujnik środowiskowy może uruchomić kamerę wideo lub termowizyjną, aby szybko zidentyfikować pożary lub wycieki, ponownie zgłaszając ostrzeżenia, które spowodują szybszą i skuteczniejszą reakcję. Gdy rozważa się zakres czujników - od termicznego do ruchu, od atmosferycznego po wideo - sposoby, w jakie można je łączyć, są nieskończone, podobnie jak potencjalne korzyści z tego płynące.

Technologia rozwija się w szybkim i przyspieszającym tempie. Indywidualny potencjał każdego nowego trendu lub innowacji należy rozpatrywać w odniesieniu do przypadków użycia, które przyniosą maksymalny pozytywny wpływ i wartość dla organizacji i obywateli.

 Jest to obiektyw, przez który obserwujemy trendy technologiczne i ich zastosowanie, a 2019 zapowiada się na kolejny ekscytujący rok wprowadzania nowych technologii na rynek w coraz bardziej użyteczny sposób.

Wróć

Zapisz na newsletter Skontaktuj się z nami