Wsparcie na wdrożenie systemu informatycznego klasy B2B w DG ELPRO

Pragniemy poinformować, iż dnia 31 sierpnia 2015 roku firma DG ELPRO zakończyła realizację projektu pt: "Wdrożenie systemu informatycznego klasy B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z partnerami DG ELPRO" w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 8 osi priorytetowej.

Okres realizacji projektu: od 1 lipca 2014 do 31 sierpnia 2015 roku.

Kwota wsparcia: 131.203,10 PLN

Projekt polegał na zbudowaniu i wdrożeniu w firmie "DG ELPRO" systemu informatycznego klasy B2B do automatycznej wymiany danych z kontrahentami spółki (zarówno dostawcami jak i odbiorcami). W ramach projektu zautomatyzowane zostały takie procesy biznesowe jak ofertowanie, zamówienia, zakupy, sprzedaż.

W ramach projektu przedsiębiorstwo zrealizowało następujące etapy:

  1. Przygotowanie projektu oraz zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania 
  2. Zakup licencji oprogramowania ERP dla B2B wraz z modułami komunikacji EDI oraz instalacja i wdrożenie poszczególnych modułów platformy B2B.
  3. Uruchomienie systemu B2B, weryfikacja działania oprogramowania i szkolenie personelu.

Budżet projektu: 187.433,00 PLN

Kwota wsparcia: 131.203,10 PLN

Wróć

Zapisz na newsletter Skontaktuj się z nami