Zapowiedzi produktowe SATEL

Nowe produkty firmy SATEL

W 2010 roku firma SATEL obchodzi swoje 20-lecie. W tym jubileuszowym roku, podczas targów Securex pracownicy firmy SATEL przedstawią kilkanaście zapowiedzi produktowych. Rozbudowują one dotychczasową ofertę firmy SATEL, jak również otwierają nową grupę produktową, która do tej pory nie znajdowała się w obszarze działań firmy a stanowi jej tematyczne uzupełnienie.


I
NT-KGR Manipulator z klawiaturą sensoryczną

• duża i wygodna w użyciu klawiatura reagująca na dotyk
• ekran trybu gotowości z możliwością indywidualnego doboru przekazywanych informacji
• podświetlany wyświetlacz graficzny LCD o wysokim kontraście
• dodatkowe menu i funkcje szybkiego dostępu definiowane przez instalatora
• funkcje MAKRO umożliwiające wykonanie sekwencji działań po dotknięciu
• pojedynczego przycisku
• współpraca z centralami INTEGRA
• atrakcyjny design

Manipulator SATEL_INT-KGR

 

INT-TFT7 Zaawansowany sterownik systemu bezpieczeństwa i automatyki

 

 

• 7” kolorowy wyświetlacz LCD
• łatwa obsługa systemu przy pomocy definiowanych przycisków – „WIDGETÓW”
• dedykowane WIDGETY dla funkcji automatyki domowej
• indywidualne dla użytkowników ekrany z WIDGETAMI ułatwiające organizowanie funkcji sterowania
• funkcje MAKRO umożliwiające wykonanie sekwencji działań przy pomocy pojedynczego WIDGETA
• podgląd „na żywo” obrazu z kamer IP systemu monitoringu wizyjnego
• możliwość zdalnego sterowania centralą poprzez sieci TCP/IP
• współpraca z centralami

SATEL_sterownik systemu bezpieczęństwa i automatyki


INTEGRA INT-CR Czytnik kart zbliżeniowych do sterowania czuwaniem w strefach
• załączanie i wyłączanie czuwania w strefach przy pomocy kart lub breloków
• obsługa transponderów pasywnych 125 kHz
• 3 programowalne

tryby sterowania strefami
• 3 diody LED do sygnalizacji stanu systemu i komunikacji z użytkownikiem
• podczas obsługi
• sygnalizacja dźwiękowa

• współpraca z centralami VERSA i INTEGRA (podłączenie bezpośrednio do magistrali komunikacyjnej)

ATD-100 Dwukierunkowa bezprzewodowa czujka temperatury systemu ABAX
• pomiar temperatury wewnątrz pomieszczeń
• 2 programowalne progi temperatury (dolny i górny) umożliwiające kontrolę temperatury w określonym zakresie
• praca w systemie ABAX współpracującym z centralą INTEGRA


ARU-100 Repeater sygnałów z urządzeń bezprzewodowych systemu ABAX

• efektywne podwojenie zasięgu komunikacji przez każdy retransmiter
• port RS-232 służący do programowania urządzenia
• wbudowany akumulator litowo-polimerowy
• wbudowany zasilacz impulsowy wyposażony w układ kontroli stanu akumulatora
• i odłączania rozładowanego akumulatora


GPRS-T3 Moduł monitoringu GPRS/SMS/CLIP z funkcjami centrali alarmowej

• 4 wejścia programowane jako cyfrowe lub analogowe
• 2 wyjścia z możliwością zdalnego sterowania
• obsługa 8 pilotów 433 MHz i czujek bezprzewodowych
• monitorowanie stanu: wejść, użycia pilotów, zasilania w formie kodów zdarzeń
• wysyłanych do dwóch stacji monitorujących przy pomocy transmisji GPRS
• oraz wiadomości SMS
• możliwość podsłuchu dźwięków z monitorowanego obiektu
• nieulotna pamięć zdarzeń (do 1024)
• zdalne konfigurowanie modułu
• wbudowany zasilacz impulsowy

STAM-IRS Samodzielny system stacji monitoringu z wbudowanym mikro serwerem
• obsługa do 14+2 odbiorników monitoringu: kart telefonicznych, kart TCP/IP i modułów GSM
• wbudowany mikro serwer PC oparty o platformę INTEL ATOM i dyski SSD
• 7” wyświetlacz LCD TFT ułatwiający lokalne zarządzanie serwerem
• wbudowany zasilacz buforowy z możliwością podłączenia akumulatora zasilania awaryjnego
• obudowa 19” typu Serwer umożliwiająca montaż w szafach teletechnicznych


STAM-BOX Modularny system odbiornika stacji monitoringu

• obsługa do 16+3 odbiorników monitoringu: kart telefonicznych, kart TCP/IP i modułów GSM
• możliwość wyposażenia systemu w moduł lokalnej obsługi zdarzeń
• z wyświetlaczem LCD TFT 7”
• komplet złącz do połączenia z zewnętrznym serwerem systemu STAM-2
• wbudowany zasilacz buforowy z możliwością podłączenia akumulatora
• zasilania awaryjnego
• obudowa 19” umożliwiająca montaż w szafach teletechnicznych


ACCO-KPWG i ACCO-KPWG-PS Samodzielne kontrolery przejścia z możliwością łączenia w sieć RS-485, obsługujące czytniki przesyłające dane w formacie Wiegand i EM-Marin

• obsługa pojedynczego przejścia z autoryzacją wejścia i wyjścia
• praca autonomiczna lub w systemie ACCO
• 1024 użytkowników
• definiowanie uprawnień użytkowników
• realizacja dostępu na podstawie karty i/lub kodu
• 256 harmonogramów czasowych
• świąteczne schematy dostępu
• pamięć 24 576 zdarzeń
• funkcja zabezpieczenia przed wielokrotnym użyciem tego samego kodu/karty dla uzyskania dostępu (anti-passback)
• programowanie przy pomocy manipulatora LCD lub komputera PC (lokalnie lub przez magistralę RS-485)
• możliwość wymiany oprogramowania modułu bez konieczności jego demontażu
• wbudowany zasilacz impulsowy z możliwością podłączenia akumulatora (ACCO-KPWG-PS)


CSP–204, CSP-208 Konwencjonalne centrale sygnalizacji pożarowej z wyświetlaczem LCD CSP–104, CSP-108 Konwencjonalne centrale sygnalizacji pożarowej

• zgodne z normą EN 54-2 i EN 54-4
• zgodne z wymaganiami rozporządzenia Ministra Infrastruktury (CSP-204, CSP-208)
• 4 (CSP-104, CSP–204) lub 8 (CSP-108, CSP-208) linii dozorowych obsługujących konwencjonalne czujki dwuprzewodowe
• 2 nadzorowane wyjścia dedykowane do sterowania sygnalizatorami
• wyjścia sterujące urządzeniami do transmisji alarmów pożarowych i informacji o uszkodzeniach
• 4 programowalne, nadzorowane wejścia kontrolne
• 4 (CSP-104, CSP–204) lub 8 (CSP-108, CSP-208) programowalnych wyjść przekaźnikowych
• wyjścia zasilające 12 V i 24 V
• wyświetlacz LCD (CSP-204, CSP-208)
• akumulator 12 V stanowiący zasilanie awaryjne
• licznik alarmów umożliwiający zapisanie do 9999 zdarzeń
• nieulotna pamięć zdarzeń (ponad 8500)
• zegar czasu rzeczywistego z podtrzymywaniem bateryjnym (CSP-204, CSP-208)
• możliwość współpracy z panelem wyniesionym
• możliwość programowania za pomocą komputera (przez port RS-232)

DRP-100 Punktowa czujka dymu
• zgodna z normą EN 54–7
• czujnik optyczny analizujący rozproszenie światła przez dym
• indywidualny wskaźnik zadziałania w postaci diody LED
• możliwość podłączenia zewnętrznego wskaźnika zadziałania
• gniazdo montażowe w zestawie


DCP-100 Punktowa czujka ciepła

• zgodna z normą EN 54–5
• czujnik ciepła nadmiarowo-różniczkowy
• indywidualny wskaźnik zadziałania w postaci diody LED
• możliwość podłączenia zewnętrznego wskaźnika zadziałania
• gniazdo montażowe w zestawie


DMP-100 Punktowa, wieloczujnikowa czujka dymu i ciepła

• czujnik optyczny analizujący rozproszenie światła przez dym
• czujnik ciepła nadmiarowo-różniczkowy
• indywidualny wskaźnik zadziałania w postaci diody LED
• możliwość podłączenia zewnętrznego wskaźnika zadziałania
• gniazdo montażowe w zestawie

SPP-100 Sygnalizator akustyczny z niską podstawą
SPP-101 Sygnalizator akustyczny z wysoką podstawą

• zgodne z normą EN 54–3
• wybór jednego z 32 typów sygnalizacji dźwiękowej
• mały pobór prądu
• regulacja głośności


SPP-110 Sygnalizator akustyczny z dodatkową sygnalizacją optyczną z niską podstawą
SPP-111 Sygnalizator akustyczny z dodatkową sygnalizacją optyczną z wysoką podstawą

• zgodne z normą EN 54–3
• wybór jednego z 32 typów sygnalizacji dźwiękowej
• mały pobór prądu
• regulacja głośności
• rozpraszająca soczewka zapewniająca równomierną emisję światła


ROP-100 Ręczny ostrzegacz pożarowy

• zgodny z normą EN 54–11
• urządzenie o działaniu bezpośrednim (typ A)
• możliwość testowania przy pomocy specjalnego klucza

Wróć

Zapisz na newsletter Skontaktuj się z nami