Pole obsługi centrali EST-3 3-LCD

Cena netto: Cena na telefon
Cena brutto: Cena na telefon

Panel operatora umożliwia czytelne przekazywanie informacji o systemie na podświetlanym ekranie ciekłokrystalicznym o dużym kontraście. Wszystkie funkcje są zorganizowane w porządku logicznym. System sygnalizacji pożaru sprawdza priorytet zdarzeń i ustawia je w kolejki. Kolejność priorytetów: alarm pożarowy, alarm techniczny, uszkodzenie i monitorowanie. W sytuacjach alarmowych system pozwala użytkownikowi na szybkie dotarcie do informacji o zdarzeniach o najwyższym priorytecie, bez potrzeby przewijania listy wszystkich zdarzeń. Zdarzenia na ekranie wyświetlacza nie są ze sobą pomieszane. Przyciski “poprzednie/następne” pozwalają użytkownikowi na przegląd sąsiadujących ze sobą zdarzeń. System EST83 daje możliwość grupowania urządzeń w grupy logiczne. Dwa lub więcej urządzeń takich jak czujki, ROP lub moduły może utworzyć grupę logiczną. Z chwilą kiedy jedno z urządzeń w strefie zostaje aktywowane, na wyświetlaczu wyświetla się informacja z opisem zdarzenia i strefy. Informacja o zdarzeniu w strefie wyświetla się tylko jeden raz bez względu na liczbę aktywnych urządzeń w danej strefie.

CHARAKTERYSTYKA

  • Wbudowane sygnalizatory LED oraz przyciski funkcyjne i klawiatura numeryczna
  • Wyświetlacz ciekłokrystaliczny 8 linii po 21 znaków
  • Sygnalizacja alarmów pożarowych, technicznych i uszkodzeń
  • Sortowanie zdarzeń
  • Kolejka zdarzeń
  • Wyświetlanie innych ważnych informacji o systemie
  • Odczyt najważniejszych informacji bez potrzeby naciskania przycisków
  • Wsuwane opisy przycisków i wskaźników LED

Wróć

Zapytaj o produkt

Wypełnij formularz jeśli masz pytania dotyczące: Pole obsługi centrali EST-3 3-LCD

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ. U. 2016 R. POZ. 922) informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma DG ELPRO Z.Durlak, K.Durlak, J.Golonka spólka jawna z siedzibą w Krakowie (30-415), ul. Bonarka 21 i posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Prosimy obliczyć 9 plus 5.
Zapisz na newsletter Skontaktuj się z nami