System informatyczny do wizualizacji POLON4000 ; INPRO BMS

Cena netto: Cena na telefon
Cena brutto: Cena na telefon

Program do wizulizacji jednej lub wielu central alarmowych PC4020A wersja 3.3. Komunikacja dwukierunkowa RS-232 przy wykorzystaniu modułu PC4401 wersja 1.02 lub nowszego. W przypadku dużej ilości obsługiwanych central zaleca się wykorzystanie wieloportowej karty rozszerzeń z optoizolacją produkcji Moxa (lub podobnej klasy). Program w wersji jednostanowiskowej. Możliwa wersja wielostanowiskowa (opcja). Pełna wersja do celów testowych może być pobrana ze strony http://www.ifter.com.pl.
CHARAKTERYSTYKA

Sterowanie systemem alarmowym: # podsystem: włączanie w dozór, wyłączanie;
a) linia: blokowanie / odblokowywanie linii;
b) wyjścia PGM typu „Wyjście użytkowe”.

Wizualizacja stanów systemu alarmowego:
a) centrala: czas od ostatniego połączenia
b) podsystem: brak komunikacji z centralą, podsystem wyłączony, podsystem włączony, brak gotowości podsystemu, alarmy, włączanie podsystemu, alarmy z klawiatury: pomocniczy, pożarowy, napad;
c) linie dozorowe: stan normalny, alarm, usterka, sabotaż, blokada;

Alarmy:
a) możliwość z definiowania z których elementów systemu mają przyjść alarmy
b) obsługa standardowych stanów alarmowych
c) generowanie alarmów w przypadku zmiany stanu podsystemu lub linii
d) obsługa nie standartowych stanów alarmowych oraz usterek:
drzwi zamknięte po przekroczeniu czasu otwarcia
ogólna usterka w systemie
przywrócenie komunikacji ze stacją monitorowania
rejestr zdarzeń wypełniony w 75%
usterka - brak komunikacji z modułem
usterka - niskie napięcie baterii
usterka - niskie napięcie na magistrali COMBUS
usterka akumulatora centrali
usterka doziemienia
usterka komunikacji ze stacją monitorowania
usterka linii telefonicznej
usterka wyjścia sygnalizacji BELL
usterka zasilania AUX centrali
usterka zasilania sieciowego centrali
wprowadzenie kodu pod przymusem

Wróć

Zapytaj o produkt

Wypełnij formularz jeśli masz pytania dotyczące: System informatyczny do wizualizacji POLON4000 ; INPRO BMS

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ. U. 2016 R. POZ. 922) informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma DG ELPRO Z.Durlak, K.Durlak, J.Golonka spólka jawna z siedzibą w Krakowie (30-415), ul. Bonarka 21 i posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Prosimy obliczyć 8 plus 3.
Zapisz na newsletter Skontaktuj się z nami