Adresowalny ręczny ostrzegacz pożarowy serii Signature SIGI-271

Cena netto: Cena na telefon
Cena brutto: Cena na telefon

Urządzenie SIGI-271 jest adresowalnym ostrzegaczem pożarowym przeznaczonym do ręcznego zainicjowania alarmu pożarowego stanowiącym część serii Signature systemu sygnalizacji pożaru EST firmy GE Security. Urządzenie jest wyzwalane przez zdecydowane naciśnięcie elemantu wyzwalającego, którym może być łamliwa szybka szklana lub niełamliwa płytka z tworzywa sztucznego. Wyzwolenie jest potwierdzane zapaleniem się czerwonej diody na urządzeniu. Elementy szklane posiadają przezroczystą winylową warstwę na powierzchni, co ma zapobiegać skaleczeniu odpryskami rozbitego szkła. W obu przypadkach do skasowania alarmu jest potrzebna interwencja obsługi, wyposażonej w specjalny klucz serwisowy i szybkę na wymianę. Płytka niełamliwa nie wymaga wymiany. Każdy ROP serii Signature prowadzi stałą samodiagnostykę. Wyniki samokontroli są automatycznie aktualizowane i zapisywane przechowywanie w nieulotnej pamięci modułu. Dane sa dostępne w każdej chwili podczas dokonywania przeglądu, z poziomu centrali, komputera systemu nadrzędnego lub programu narzędziowego SIGA-PRO.

Moduł SIGI-271 przechowuje w pamięci następujące dane:

 • Numer seryjny, adres i typ ostrzegacza
 • Data produkcji, czas pracy, data ostatniego przeglądu
 • Liczba usterek, alarmów, czas i data ostatniego alarmu
 • 24 kody usterek, ułatwiające zdiagnozowanie awarii.

Urządzenie jest zaprojektowane do montażu na podtynkowej puszce instalacyjnej lub na podstawce natynkowej SR3T-P. W pierwszym przypadku okablowanie podłącza się do listwy zaciskowej ETT/1-P, co ułatwia montaż oraz ewentualny demontaż. Testowanie systemu, wymiana złamanej szybki, kasowanie alarmu są przeprowadzane przy użyciu specjalnego klucza, dostarczanego z urządzeniem. Klucz ułatwia pracę instalatora i konserwatora, a uniemożlwia dostęp osobom niepowołanym.

Właściwości

 • Urządzenie inteligentne z mikroprocesorem 
  Wyposażony we własny mikroprocesor, oprogramowanie i pamięć nieulotną, moduł analizuje i podejmuje decyzje, co minimalizuje obciążenie komunikacyjne pętli, zapewnia krótki czas reakcji oraz mniejszą wrażliwość na zakłócenia. 
 • Automatyczne mapowanie urządzeń na pętli 
  Moduły Signature przesyłają do centrali informację o swoim umiejscowieniu względem innych urządzeń Signature znajdujących się na pętli. 
 • Adresowanie elektroniczne 
  Urządzenia Signature pobierają adresy z centrali, komputera nadrzędnego lub programatora serwisowego SIGA-PRO. Nie ma pracochłonnego ustawiania przełączników lub pokręteł w każdym urządzeniu. 
 • Praca autonomiczna 
  Nawet w razie awarii karty pętlowej ostrzegacz powiadamia pozostałe urządzenia o alarmie
 • Montaż podtynkowy lub powierzchniowy

 

Wróć

Zapytaj o produkt

Wypełnij formularz jeśli masz pytania dotyczące: Adresowalny ręczny ostrzegacz pożarowy serii Signature SIGI-271

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ. U. 2016 R. POZ. 922) informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma DG ELPRO Z.Durlak, K.Durlak, J.Golonka spólka jawna z siedzibą w Krakowie (30-415), ul. Bonarka 21 i posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Prosimy obliczyć 2 plus 4.
Zapisz na newsletter Skontaktuj się z nami