Monitoring w Instytucjach Państwowych - kamery w Urzędach, ZUS, US

Zapewnienie ochrony w budynkach użyteczności publicznej jest szczególnie istotnym aspektem wpływającym na poziom bezpieczeństwa i zabezpieczenia mienia oraz ludzi przed kradzieżami, przemocą i oszustwami. System monitoringu to niezbędne rozwiązanie w budynkach administracji państwowej czy użyteczności publicznej.

Nadzór wizyjny pozwala zadbać o całe środowisko pracy, począwszy od pracowników, klientów skończywszy na ochronie dóbr podległego terenu. Ponadto odbiorcy mają szansę zbudowania przyszłościowego, elastycznego i ekonomicznego systemu nadzoru chociażby dzięki możliwości lepszego wykorzystania dostępnego już analogowego systemu CCTV. W takich przypadkach profesjonalne enkodery zapewniają bezproblemową migrację do nowoczesnego systemu nadzoru opartego na protokole IP. Dzięki temu wiele instytucji dysponuje obecnie skalowalnymi i przyszłościowymi systemami nadzoru, a sieciowe systemy wizyjne stają się ekonomicznym i przyszłościowym rozwiązaniem.

Sieciowy system nadzoru wizyjnego umożliwia monitorowanie różnych oddziałów z centralnej lokalizacji lub z pojazdu, a także szybką weryfikację i reagowanie na alarmy. Nagranie wszystkich zdarzeń w jakości obrazu HDTV może przyczynić się do skrócenia postępowań wyjaśniających.

Dysponujemy szerokim zakresem dostępnych kamer, które np. zamontowane przy wejściach działają odstraszająco , a także dyskretnych kamer o wysokiej rozdzielczości do nadzoru miejsc strategicznych.

Do zalet sieciowego monitoringu wizyjnego możemy zaliczyć:

  • zwiększenie wydajności codziennej pracy,
  • szybkie rozpoznanie sytuacji kryzysowych i podjęcie odpowiednich działań,
  • podniesienie poziomu bezpieczeństwa,
  • monitoring oddziałów z centralnej lokalizacji,
  • powiadamianie o sytuacjach niebezpiecznych,
  • elastyczną i ekonomiczną strukturę systemu.
Zapisz na newsletter Skontaktuj się z nami