Monitoring miejski IP - kamery, urządzenia, oprogramowanie VMS

 

Corocznie w Polsce dokonywanych jest około 350 000 włamań, 40 000 rozbojów, z czego około 20 000 w miejscach publicznych. Miasta wydają miliony złotych na zabezpieczenia, policję i straż miejską. W strefach objętych zasięgiem kamer odnotowuje się radykalne zmniejszenie liczby tych przestępstw oraz wzrost ich wykrywalności przez policję . 

Proponowane przez nas sieciowe systemy CCTV IP doskonale sprawdzają się w monitoringu miejskim, pojmowanym już nie tylko jako narzędzie do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców. Rozwiązania oparte o technologię IP są dzisiaj powszechnie wykorzystywane w wielu miastach na całym świecie i stanowią nieodzowny element idei „inteligentnego miasta” (ang. smart city):

  • Kamery o wysokiej rozdzielczości HDTV z wyjątkową szczegółowością przekazują informacje video, umożliwiając detekcję różnych zdarzeń i skuteczną identyfikację osób,
  • Dzięki  enkoderom można włączyć do systemu cyfrowego działające już kamery analogowe.
  • Zapis uzyskiwany przy pomocy stacjonarnych kamer monitoringu może być uzupełniany przez obraz przekazywany z kamer mobilnych lub ze smartfonów.
  • Technologia IP pozwala na superszybkie i inteligentne przeszukiwanie obrazów zapisanych w archiwum oraz na wykorzystanie zaawansowanych rozwiązań z zakresu analizy obrazu (np. rozpoznawania i wyszukiwania twarzy czy tablic rejestracyjnych), konfigurację alarmów typu „przekroczenie linii” czy „pozostawienie bagażu”.
  • Cyfrowy system telewizji dozorowej IP to możliwość autoryzowanego dostępu z wielu stanowisk do obrazu wideo przekazywanego na żywo, jak i obrazu wcześniej nagranego.
  • Prawidłowo zlokalizowane kamery i dobrze zorganizowane stanowiska nadzoru umożliwiają szybkie rozpoznawanie sytuacji krytycznych, detekcję wypadków i podjęcie odpowiednich działań, np. szybkie dotarcie patrolu czy karetki do miejsca wskazanego przez operatora systemu wizyjnego
  • Nagrania video dostępne w jakości HDTV stają się ważnym materiałem dowodowym w przypadku wystąpienia incydentów lub przestępstw
  • Monitoring miejski może być pomocny w zabezpieczaniu imprez sportowych i kulturalnych, czy też służyć do szybkiej oceny sytuacji na ulicach, skrzyżowaniach, co znacznie ułatwia zarządzanie płynnością ruchu i w efekcie redukcję zanieczyszczenia powietrza w mieście.
  • System telewizji dozorowej IP to rozwiązanie skalowalne, umożliwiające łatwą rozbudowę i zmianę konfiguracji systemu monitoringu
  • Cyfrowa technologia pozwala na ciągłą rozbudowę funkcji analizy obrazu, dzięki czemu uzyskujemy coraz większe możliwości wykrywania konkretnych zdarzeń, zarządzania zarówno informacjami jak i całym systemem. Wykorzystanie uczenia maszynowego, jednego z najważniejszych obszarów sztucznej inteligencji, pozwoli wkrótce na praktycznie nieograniczone dopasowanie funkcjonalności analitycznych do potrzeb użytkownika.


Firma DG ELPRO jako partner renomowanych producentów i dostawców urządzeń do monitoringu IP może zaoferować Państwu szeroki asortyment specjalistycznych kamer, urządzeń oraz oprogramowania klasy VMS, które jest dedykowane do sieciowych systemów monitoringu miejskiego.
Skorzystanie z proponowanych przez naszą firmę rozwiązań cyfrowych systemów monitoringu IP pozwala zbudować nowoczesną, elastyczną i efektywną ekonomicznie platformę nadzoru video, która będzie w stanie funkcjonować przez wiele lat nawet przy zmieniających się wymogach Klienta.

Zapisz na newsletter Skontaktuj się z nami