Monitoring obiektów sportowych, montaż kamer i instalacja oprogramowania


Pozytywna i ogromna rola jaką we współczesnym świecie przywiązuje się do sportu sprawia, że powstaje coraz więcej obiektów sportowych o wysokim standardzie, które są przygotowane do organizacji różnorodnych zawodów. Niezwykle ważnym aspektem jest zapewnienie przez organizatorów odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa zarówno dla sportowców jak i uczestników takich imprez.

Niebagatelną rolę spełnia tutaj system monitoringu. Proponowane przez nas sieciowe systemy CCTV IP są podstawowym elementem instalacji słaboprądowych w obiektach sportowych. Pozwalają organizatorom i właścicielom takich obiektów zapewnić bezpieczeństwo zgodnie z przepisami dotyczącymi „Organizacji imprez masowych”, jak również ułatwiają przeprowadzenie samych zawodów.

W rozwiązaniach dedykowanych dla obiektów sportowych mamy do dyspozycji takie funkcje jak kontrolę wejścia i wyjścia na obiekty sportowe, opcje identyfikacji uczestników , integrację telewizji dozorowej z systemem kasowym czy biletowym. Technologia IP pozwala na wykorzystanie zaawansowanych rozwiązań z zakresu analizy obrazu, np. identyfikacji twarzy, alarmów typu „przekroczenie linii” czy „pozostawienie bagażu”.
Obrazy z kamer o wysokiej rozdzielczości HDTV z wyjątkową szczegółowością przekazują informacje video. Umożliwia to szybkie rozpoznawanie sytuacji krytycznych i podjęcie odpowiednich działań. Często nagrania video stają się ważnym materiałem dowodowym w przypadku wystąpienia incydentów.
Wszystko to sprawia, że współczesny obiekt sportowy praktycznie nie może funkcjonować bez nowoczesnego systemu telewizji dozorowej.

Skorzystanie z proponowanych przez naszą firmę rozwiązań cyfrowych systemów monitoringu IP pozwala zbudować nowoczesną, elastyczną i efektywną ekonomicznie  platformę nadzoru video, która będzie w stanie funkcjonować przez wiele lat nawet przy zmieniających się wymogach Klienta.

Zapisz na newsletter Skontaktuj się z nami