Aplikacja AXIS License Plate Verifier

Cena netto: Cena na telefon
Cena brutto: Cena na telefon

   Aplikacja AXIS License Plate Verifier służy do rozpoznawanie tablic rejestracyjnych na potrzeby ruchu o małej prędkości i kontroli dostępu pojazdów. Pozwala śledzić odwiedzających na obszarach takich jak parkingi, centra miast i ogrodzone osiedla. Ta aplikacja umożliwia inteligentny odczyt tablic rejestracyjnych przy prędkości do 70 km/h. Ponadto jest łatwa w konfiguracji i zarządzaniu.

 

   Dzięki AXIS License Plate Verifier można łatwo kupić i zainstalować zautomatyzowane rozwiązanie do odczytu tablic rejestracyjnych oraz zarządzać nim. Wystarczy zainstalować rozwiązanie analityczne w kompatybilnej kamerze firmy Axis (lub kupić jeden z zestawów z wstępnie zainstalowanym oprogramowaniem), skonfigurować kamerę i podłączyć jej port We/Wy do przekaźnika szlabanu, wprowadzić tablice rejestracyjne oraz reguły akcji. Można wtedy rozpocząć rozpoznawanie tablic rejestracyjnych i weryfikowanie ich na podstawie listy zezwoleń i zablokowanych pozycji zapisanej w kamerze, aby określić, czy pojazd może wjechać na kontrolowany obszar.

  Interfejs użytkownika  oferuje wydajne funkcje wyszukiwania i obsługuje wpisy w dzienniku zdarzeń zawierające miniatury tablic rejestracyjnych, co ułatwia zarządzanie i monitorowanie. Ponadto ze względu na to, że przetwarzanie odbywa się lokalnie, analizowane metadane wymagają niewielkiej przepustowości, co pozwala zaoszczędzić cenne zasoby.

 

  W najbardziej podstawowej wersji aplikacja obsługuje listę tablic dozwolonych i zabronionych, z których każda może zawierać do 10 000 numerów rejestracyjnych, wskazujących, czy pojazd jest uprawniony do wjazdu do kontrolowanej strefy, czy nie.

   Dodatkowe zastosowanie sieciowego kontrolera drzwi AXIS A1001 umożliwia rozbudowę systemu i kontrolowanie dostępu pojazdów na podstawie dodatkowych kryteriów, takich jak data, godzina i miejsce, a także rejestrowanie większej liczby informacji w dzienniku

Wróć

Zapytaj o produkt

Wypełnij formularz jeśli masz pytania dotyczące: Aplikacja AXIS License Plate Verifier

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ. U. 2016 R. POZ. 922) informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma DG ELPRO Z.Durlak, K.Durlak, J.Golonka spólka jawna z siedzibą w Krakowie (30-415), ul. Bonarka 21 i posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Prosimy dodać 4 i 2.
Zapisz na newsletter Skontaktuj się z nami