Monitoring w szpitalach, klinikach i przychodniach - kamery IP, system CCTV

Ochrona zdrowia  ze względu na specyficzny charakter zobligowana jest do  zapewnienia w swoim działaniu najwyższych standardów. Szczególnym wsparciem jakie mogą otrzymać placówki służby zdrowia jest efektywny i nowoczesny monitoring obejmujący swoim zasięgiem obszary o znaczeniu krytycznym (np. izby przyjęć, oddziały psychiatryczne, obszary zastrzeżone), lub też pacjentów wymagających szczególnej opieki.

Cyfrowy system telewizji dozorowej IP to możliwość dostępu z dowolnego, autoryzowanego komputera do obrazu wideo przekazywanego na żywo, jak i obrazu wcześniej nagranego. Obrazy z kamer o wysokiej rozdzielczości HDTV z wyjątkową szczegółowością przekazują informacje video. Umożliwia to szybkie rozpoznawanie sytuacji krytycznych i podjęcie odpowiednich działań. Często nagrania video stają się ważnym materiałem dowodowym w przypadku wystąpienia incydentów. Systemy CCTV IP mogą pomóc w ochronie przed włamaniem, ale również pozwolą zabezpieczyć się przed składaniem nieuzasadnionych roszczeń ubezpieczeniowych. Jest to rozwiązanie  sprawdzone i stosowane na całym świecie w punktach medycznych.

Centra medyczne posiadające już analogowy system CCTV dzięki np. enkoderom  firmy AXIS mają możliwość zmodernizowania działającej instalacji i przekształcenia jej w system oparty na protokole IP. Pozwala to na lepsze wykorzystanie posiadanych urządzeń oraz zbudowanie skalowalnej i przyszłościowej platformy nadzoru.

Zapisz na newsletter Skontaktuj się z nami