Zaawansowane rozwiązania IP CCTV HIK VISION

Cyfrowa transmisja wizji umożliwia osiągnięcie wysokiej jakości obrazu z punktów obserwacji dochodzącej do 5 Mpx. Oparcie instalacji o sieć IP zezwala na budowę rozwiniętych i rozległych struktur dozoru, oferując elastyczność architektury. Pozwala to realizować projekty obejmujące setki rejestratorów IP i tysiące kamer IP osadzonych w jednym systemie. Jednocześnie możliwe jest zespolenie z nowymi instalacjami IP dotychczasowych systemów monitorowania zawierających rejestratory i kamery klasyczne. Oznacza to łatwą modernizację starszych obiektów. Poza dozorem wizyjnym Hikvision oferuje bardzo dobrą integrację z instalacjami alarmowymi, a dostępność SDK/API dopuszcza proste scalenie z systemami zewnętrznymi.

Zalety

 •     Wysoka jakość obrazu
 •     Płynność zobrazowania
 •     Niezawodność i stabilność pracy
 •     Łatwa instalacja i szybka konfiguracja
 •     Wygodna i prosta obsługa
 •     Wysoka elastyczność i skalowalność
 •     Zaawansowana funkcjonalność i wszechstronność zastosowań


Funkcjonalność

 •     Rejestracja i udostępnianie obrazu na żywo/nagrań
 •     Monitorowanie zdarzeń i powiadamianie użytkowników
 •     Obsługa:

           - stacje PC (oprogramowanie klienckie lub przeglądarka)
           - urządzenia mobilne (aplikacje klienckie)

Właściwości

 •     Medium transmisyjne: sieć IP
 •     Obsługa 250 rejestratorów IP / 4000 kamer IP
 •     (opcja rozszerzenia do 1000 rejestratorów / 16000 kamer IP)
 •     Jakość obrazu pojedynczej kamery:

           - 5 Mpx, 6 kl./s.
           - 3 Mpx, 12,5 kl./s.
           - 2 Mpx, 25 kl./s.

Kamery IP
Kamery IP Hikvision, oparte o wysokiej klasy przetworniki CMOS lub CCD, oferują bardzo dobrą płynność wizualizacji, niezrównaną jakość obrazu o rozdzielczości do 5 Mpx (ponad 12x więcej niż PAL) oraz wysoką precyzję obserwacji. Różnorodność modeli kamer Hikvision pozwala na optymalne dopasowanie do wymagań obiektu monitorowania. Dzięki wydajnemu układowi kompresji H.264 osiągają prędkość odświeżania obrazu do 25 kl./s. Posiadają dwa niezależne strumienie i trzy metody kompresji H.264, MPEG-4 i mJPEG. Umożliwiają rejestrację w trybie ciągłym, z detekcji ruchu lub w trybie alarmowym na rejestratorze lub lokalnie na karcie SDHC. Potrafią wysyłać pojedyncze klatki w formacie JPEG bezpośrednio na serwer FTP lub e-mailem w formie powiadomienia. Zgodność kamer z PoE upraszcza proces instalacji, gdy infrastruktura sieciowa obiektu wspiera tę technologię.

Główne zalety:

 •     Duża szczegółowość obrazu
 •     Rozdzielczości pracy: 5 Mpx, 3 Mpx, 2 Mpx, 1,5 Mpx, 1,3 Mpx, 1 Mpx
 •     Wysoka płynność wizji
 •     Kodowanie wizji H.264/JPEG
 •     Dwustrumieniowość wizji (DualStream)
 •     Kodowanie dźwięku: OggVorbis lub G.711
 •     Dwukierunkowa transmisja audio umożliwiająca odsłuch dźwięku i komunikację głosową  
 •     Współpraca z czujkami, modułami wykonawczymi i integracji, z systemami alarmowymi       

Główne właściwości:

 •     Detekcja ruchu
 •     Wejście/wyjście dźwiękowe
 •     Wejście/wyjście alarmowe
 •     Współpraca z FTP


kamery klasyczne i kompaktowe


Seria DS-2CD8 klasycznych kamer kompaktowych współpracuje z szeroką gamą specjalizowanych obiektywów z gniazdem CS. Kamery przeznaczone są do montażu wewnątrz na uchwytach z gwintem ¼" lub do instalacji w obudowach hermetycznych. Posiadają zaciski wejść/wyjść alarmowych, gniazda audio oraz karty SD, a także wyjście sterujące RS-485 do obsługi obrotnic PTZ.

 


Seria DS-2CD81 to miniaturowe kamery kompaktowe do zastosowań wewnętrznych będące prostszą wersją pełnowymiarowych kamer kompaktowych. Posiadają wbudowany obiektyw stałoogniskowym 2,8 lub 4 mm. Oferują rozdzielczości do 2 megapikseli. Wyposażone są w gniazdo karty microSD oraz mikrofon i głośnik pozwalający na dwustronną komunikację audio bez konieczności dołączania dodatkowych urządzeń.


kamery kopułowe

Seria DS-2CD7 to wandaloodporne kamery kopułowe przeznaczone do montażu wewnątrz, natomiast seria DS-2CD72 z klasą szczelności IP66 umożliwia instalację także na zewnątrz obiektów. Wyposażone są w wysokiej klasy obiektyw zmiennoogniskowy 2,7 - 9 mm. Posiadają gniazda alarmowe, audio i wejście karty SD.

 

Seria DS-2CD71 to miniaturowe kamery wandaloodporne o klasie szczelności IP66, przeznaczone do montażu wewnątrz oraz na zewnątrz obiektów. Jest to prostsza odmiana pełnowymiarowych kamer kopułowych. Kamery te posiadają stałoogniskowy obiektyw 4 mm i oferują rozdzielczości do 2 megapikseli.

kamery tulejowe

Seria DS-2CD82 to kamery w obudowach tulejowych zintegrowanych z promiennikiem podczerwieni. Przeznaczone są montażu wewnątrz oraz na zewnątrz obiektów - posiadają klasę szczelności IP66. Szczególnie zalecane są do monitorowania obszarów w trudnych warunkach oświetleniowych. Wbudowany promiennik IR zapewnia generowanie jasnego i wyraźnego obrazu nawet w sytuacji całkowitego braku zewnętrznych źródeł światła. Podobnie do kamer kopułowych posiadają wbudowany obiektyw zmiennoogniskowy 2,7 - 9 mm.

 

Funkcjonalność

Zapis na kartę SD
Gniazdo na kartę SD pozwala zapisywać obraz i dźwięk bezpośrednio w kamerze. Zapis może być wyzwalany z detekcji ruchu, sygnałem na wejściu alarmowym lub z harmonogramu. Aby odtworzyć nagrany materiał nie jest konieczne wyciąganie karty z kamery. Dostęp do jej zawartości umożliwi

a wygodny interfejs przeglądarki internetowej lub aplikacji klienckiej. Możliwe jest zdalne wyszukanie, odtwarzanie i wykonanie kopii na dysk lokalny.

IP Finder - szybkie wyszukiwanie i konfiguracja kamer i urządzeń IP
Prosta aplikacja IP Finder pozwala szybko wyszukać i skonfigurować wszystkie urządzenia marki Hikvision podłączone do sieci lokalnej, zarówno kamery jak i rejestratory.

Dwukierunkowe audio
Większość modeli kamer i rejestratorów posiada wejście/wyjście audio umożliwiające dwukierunkową transmisję dźwięku. Możliwe jest zatem prowadzenie nasłuchu w miejscu zainstalowania kamery lub wygłaszanie komunikatów poprzez głośniki podłączone do kamer. Uniwersalne gniazda wejściowe pozwalają na podłączenie dowolnego typu mikrofonu, rozszerzając możliwości stosowania do bardzo wielu aplikacji, od sal konferencyjnych po monitoring stadionów. Część modeli kamer posiada zintegrowany mikrofon i głośnik.

Wyjście RS-485
Wybrane modele kamer posiadają wyjście sterujące RS-485 umożliwiające manewrowanie obrotnicami PTZ. Dzięki temu kamerę stacjonarną można zainstalować na ruchomej platformie i sterować jej obrotem z poziomu panelu w przeglądarce, lub aplikacji klienckiej. Takie rozwiązania znacząco upraszcza instalację, gdyż wymaga doprowadzenia do punktu kamerowego jedynie zasilania i skrętki komputerowej, bez wykonywania dodatkowej instalacji do pr

zesyłania sterowania RS-485.


Rejestratory IP

Rejestratory Hikvision to wszechstronne urządzenia przeznaczone do pracy zarówno w systemach IP CCTV, jak i w systemach mieszanych (hybrydowych). Stanowiąc kluczowy element instalacji monitoringu rejestratory umożliwiają rejestracją obrazu i dźwięku, pozwalają na udostępnianie obrazu na żywo oraz nagrań, jak również zajmują się akwizycją informacji zdarzeniowych. Zdolność kooperacji z kamerami klasycznymi i jednocześnie z kamerami IP pozwala na prostą modernizację już istniejących instalacji z wykorzystaniem wszystkich typów kamer. Hikvision oferuje bardzo dobre sprzężenie z instalacjami alarmowymi.


Zalety

 •     Niezawodna praca - autono miczna konstrukcja (Embedded System)
 •     Rozdzielczość rejestracji do 5 Mpx
 •     Obsługa dwustrumieniowości wizji dla każdej kamery
 •     Dwukierunkowa transmisja dźwięku
 •     Długie okresy rejestracji dzięki wsparciu dysków 8 x S-ATA, 24 TB (8 x 3 TB)
 •     Technika zapisu nadmiarowego (rejestracja redundantna) gwarantuje ciągłość i bezpieczeństwa nagrań
 •     Mechanizm hibernacji dysków zwiększający ich żywotność
 •     Montaż typu RACK 19''


Funkcjonalność

 •     Rejestracja obrazu i dźwięku
 •     Udostępnianie obrazu i dźwięku użytkownikom zdalnym

           - podgląd obrazu na żywo
           - odtwarzanie nagrań
           - eksportowanie nagrań

 •     Kontrolowanie zdarzeń (alarmy, detekcje itp.)
 •     Wykonywanie akcji zdarzeniowych w odpowiedzi na wystąpienie zdarzeń
 •     Obsługa kamer obrotowych
 •     Zwrotna komunikacja głosowa


Oprogramowanie IP

Dedykowane oprogramowanie Hikvision zapewnia wygodną scentralizowaną lub rozproszoną obsługę systemu monitorowania IP. Odpowiednie aplikacje, które działają na stanowiskach operatorskich, umożliwiają dostęp do obrazu/dźwięku na żywo, materiałów archiwalnych, pozwalają na bieżąco weryfikować zdarzenia, manewrować kamerami obrotowymi, sterować urządzeniami wykonawczymi, jak również administrować i przeprowadzać ustawienia zdalne. Oprogramowanie może być wykorzystywane w głównych stacjach dozoru do nieprzerwanego monitoringu, a także w prostych jednostkach klienckich realizując dostęp doraźny.

Zalety

 •     Intuicyjna i przyjazna obsługa
 •     Szybka i prosta instalacja
 •     Stabilność i bezpieczeństwo działania
 •     Wsparcie zarówno rejestratorów IP/kamer IP, jak i rejestratorów klasycznych i hybrydowych
 •     Oprogramowanie bezpłatne
 •     Bezpłatne aktualizacje


Rodzaje

 •     Oprogramowanie monitorowania (stacje PC)
 •     Przeglądarka internetowa (stacje PC)
 •     Aplikacje mobilne (urządzenia mobilne)
 •     Oprogramowanie dodatkowe (stacje PC)


Oprogramowanie monitorowania (freeware)

Funkcjonalność

 •     Obserwacja obrazu w czasie rzeczywistym
 •     Monitorowanie zdarzeń
 •     Automatyczne podejmowanie czynności w reakcji na zdarzenia
 •     Odsłuch dźwięku
 •     Sterowanie kamerami obrotowymi
 •     Dwukierunkowa komunikacja głosowa
 •     Sterowanie wyjściami alarmowymi (urządzeniami wykonawczymi)
 •     Odtwarzanie nagrań

 •     Przeglądanie dziennika
 •     Archiwizacja nagrań
 •     Zarządzanie ustawieniami

 

Platformy
Windows, Mac OS

Właściwości

 •     Automatyczne wyszukiwanie rejestratorów i kamer
 •     Praca wielomonitorowa
 •     E-mapy
 •     Obsługa wielu użytkowników
 •     Wyskakujące okienka


Przeglądarka internetowa (freeware)

Funkcjonalność

 •     Wyświetlanie obrazu na żywo i odsłuch dźwięku
 •     Obsługa kamer obrotowych
 •     Zwrotna komunikacja głosowa
 •     Dostęp do nagrań i dziennika
 •     Konfiguracja ustawień


Aplikacje mobilne (freeware)

Funkcjonalność

 •     Podgląd obrazu
 •     Odsłuch dźwięku
 •     Manewrowanie kamerami obrotowymi
 •     Zawiadywanie wyjściami alarmowymi
 •     (urządzeniami wykonawczymi)
 •     Rejestracja obrazu (funkcjonalność zależna od platformy)


Platformy
Android, iOS (iPhone), Windows Mobile, Symbian (Nokia), Java, BlackBerry

Oprogramowanie dodatkowe (freeware)

    VSPlayer                    - odtwarzacz nagrań zarchiwizowanych
    LocalPlayback              - odtwarzacz nagrań z dysków twardych
    FormatConverter         - konwerter formatu nagrań zarchiwizowanych
    SrvetreamSer              - serwer strumienie wizji
    DDNSServer                - serwer DynDNS
    IP Finder                    - lokalizator sieciowy
    DiscCalculator              - kalkulator dysków/czasu rejestracji
    API/SDK                     - pakiet narzędzi programistycznych

 

 

 


 

 

 

Zapisz na newsletter Skontaktuj się z nami