Infrastruktura

W ostatnim okresie nastąpił bardzo duży rozwój obiektów zaliczanych do ogólnej kategorii „infrastruktury”. Szczególnie w zakresie komunikacji i transportu - lotniska, porty, dworce kolejowe zmieniły się, głównie rozszerzenie usług jakie oferują – rozbudowana część handlowa, gastronomiczna, często kulturalna np. kina.  Są to obiekty o dużej kubaturze, przystosowane do obsługi tysięcy osób jednocześnie.

Bezpieczeństwo ludzi przebywających w tych obiektach, zabezpieczenie i ochrona zgromadzonych tam zasobów są priorytetem właścicieli obiektów oraz firm zarządzających tymi obiektami. Obiekty te standardowo wyposażane są w systemy sygnalizacji włamania, kontroli dostępu, telewizji dozorowej i oczywiście Systemy Sygnalizacji Pożaru SSP a także Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze DSO.

DG ELPRO oferuje kompleksowe dostawy systemów i urządzeń do tych instalacji. Jako partner ESSER by HONEYWELL proponujemy serie skalowalnych i modułowych central:

  • centrale sygnalizacji pożaru ESSER FlexES Control FX2, FX10, FX18,
  • centrale sygnalizacji pożaru ESSER IQ8 Control C
  • centrale sygnalizacji pożaru ESSER 8000.

W zakresie wykrywania pożaru szczególnie skuteczna jest punktowa, multisensorowa czujka O2T IQ8, której certyfikat potwierdza wykrywanie pożarów testowych od TF1 do TF9. Proponujemy również czujki termiczne – termoróżniczkowa czujka ciepła IQ8 TD i termomaksymalna czujka ciepła IQ8 TM.

Hale dworcowe lub lotniskowe często charakteryzują się dużą kubaturą i wysokością. Można zastosować w nich liniowe czujki dymu OSID firmy ESSER z opatentowaną technologią podwójnej długości fali UV IR.

Dla zabezpieczenia pożarowego central wentylacji i klimatyzacji oraz kontroli zadymienia powietrza wtłaczanego do budynków polecamy kanałowe czujki dymu ESSER OTblue-LKM wraz z obudową UG7.

Od Systemu sygnalizacji pożaru wymaga się, aby przekazywał odpowiednie sygnały do innych instalacji i urządzeń pracujących w obiekcie np. klap pożarowych, wentylacji, systemu oddymiania, wind itp. Tą funkcję spełniają moduły sterujące ESSER EBK, IQ8FCT instalowane na magistrali esserbus.

Organizacja alarmowania ma szczególne znaczenie w obiektach, gdzie przebywa wiele osób. Wyraźny system dróg ewakuacyjnych, jak również sygnalizacja optyczna i akustyczna, są niezwykle ważne dla bezpieczeństwa ludzi. Dla przykładu na lotniskach bardzo ważne jest, aby komunikaty wygłaszane były w kilku językach. Doskonale sprawdzają się tutaj Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze DSO, oferowane przez DG ELPRO. Są to rozwiązania firmy HONEYWELLsystemy VARIODYN® D1 oraz VARIODYN® D1Comprio. W ich skład wchodzą centrale zintegrowane, wzmacniacze mocy serii 2XD i 4XD; stacje mikrofonowe DCS; panele zasilania MSU; głośniki serii DL sufitowe i ścienne.

W obiektach realizujących wiele skomplikowanych funkcji szczególnie ważne jest prawidłowe i szybkie przeprowadzenie działań przewidzianych w sytuacjach alarmowych – np. ewakuacja ludzi w wypadku powstania pożaru. Bardzo pomocne są w tym zakresie rozwiązania informatyczne, które pozwalają na integrację wielu instalacji i systemów pracujących w budynkach oraz pomagają obsłudze w szybkiej reakcji i podjęciu prawidłowych decyzji co do dalszych działań. Narzędzia te są pomocne ze względu na duży stres i działanie personelu obsługi pod presją czasu i ryzyka błędnej decyzji, co zawsze występuje w przypadku np. wybuchu pożaru lub innego zdarzenia krytycznego. DG ELPRO oferuje oprogramowanie realizujące te funkcje. Są to programy z grupy:

  • SMS – Security Management System
  • PSIM – Physical Security Information Management

Proponujemy rozwiązanie firmy HONEYWELL – system wizualizacji, integracji i zarządzania bezpieczeństwem WINMAG.

Systemy sygnalizacji pożaru ESSER kompatybilne są również z oprogramowaniem SMS i PSIM wielu innych producentów.

Zachęcamy do kontaktu z naszymi pracownikami w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Zapisz na newsletter Skontaktuj się z nami