Data Center

 

ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE SERWEROWNI

Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że XXI wiek jest „wiekiem informacji”.

Dla każdego menadżera czy właściciela firmy oczywiste jest, że prawidłowe i ciągłe działanie systemów informatycznych oraz nieprzerwany dostęp do zebranych w firmie danych ma zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania firmy.

Główne miejsce gdzie przechowujemy te informacje to serwery i dyski pamięci zlokalizowane w serwerowniach, centrach przetwarzania danych czy archiwach. To tutaj zebrane są wszystkie informacje dotyczące działalności firmy, wytwarzanych produktów, stosowanych technologii, kontrahentów i pracowników. Zainstalowane oprogramowanie pozwala na bieżąco funkcjonować przetwarzając i analizując te dane.

Skoro są to tak ważne, wręcz strategiczne zasoby to dla przedsiębiorstw, instytucji administracyjnych, państwowych, obiektów kultury, szczególnym zagadnieniem jest zabezpieczenie tych zasobów przed ich zniszczeniem lub utratą.

Jednym z elementów w łańcuchu zabezpieczeń pomieszczeń „Data Center” czy serwerowni są techniczne systemy ochrony, a wśród nich Systemy Sygnalizacji Pożaru SSP. 

Spółka DG ELPRO w swojej ponad dwudziestoletniej działalności zdobyła doświadczenie w realizacji różnych inwestycji, m.in. obiektów typu „Data Center”.

Systemy sygnalizacji pożaru w „Data Center” lub pojedynczej serwerowni powinny odznaczać się szczególnie dużą czułością oraz niezawodnością. Oznacza to, że powinniśmy zastosować technologie, które pozwolą nam wykryć zagrożenie pożarowe już na wstępnym etapie jego powstania, a jednocześnie ograniczyć ilość fałszywych alarmów. DG ELPRO oferuje Systemy Sygnalizacji Pożaru SSP  firmy ESSER by HONEYWELL - światowego lidera w tej dziedzinie. W pomieszczeniach serwerowni możemy zastosować specjalistyczne czujki dymu lub temperatury. Jedną z najbardziej zaawansowanych technologicznie czujek jest oferowana przez DG ELPRO punktowa, multisensorowa czujka O2T IQ8. Jest ona wyposażona w 2 detektory optyczne i 1 detektor termiczny. Doskonale nadaje się do wykrywania pożarów testowych od TF1 do TF9. Proponujemy również wykorzystanie czujek termicznych – termoróżniczkowej czujki ciepła IQ8 TD oraz termomaksymalnej czujki ciepła IQ8 TM.

Czujki punktowe instalujemy na suficie serwerowni, w przestrzeniach międzystropowych oraz podpodłogowych.

W pomieszczeniach serwerowni lub bezpośrednio w szafach serwerowych możemy zainstalować systemy wczesnej detekcji pożaru, takie jak zasysający system wykrywania dymu. DG ELPRO jako partner HONEYWELL proponuje technologię HPLS (High-Power-Light-Source) w oparciu o którą działa system Titanus EB i będący jego elementem Detektor zasysający ESSER Titanus Top Sens SL EB.

Mamy również doświadczenie w wykorzystaniu kamer termowizyjnych, które wskażą nam potencjalne zagrożenia, przez wykrycie miejsc będących źródłem podwyższonej temperatury.

Zalecane jest wyposażenie serwerowni w Stałe Urządzenia Gaśnicze tzw. SUG. Są one instalowane w poszczególnych pomieszczeniach serwerowni lub bezpośrednio w szafach serwerów lub macierzy dyskowych. Stałe Urządzenia Gaśnicze SUG produkcji NUUXE oferowane przez DG ELPRO mają tą zaletę, że do gaszenia pożaru wykorzystują aerozole – substancje nie powodujące zniszczenia urządzeń elektronicznych serwerowni. Co ważne, SUG Aerozolowe są przede wszystkim nieszkodliwe zarówno dla człowieka jak i środowiska. Zapewniają skuteczne gaszenie wszystkich grup pożarowych A, B, C i F.

Do sterowania tymi urządzeniami HONEYWELL proponuje centralę sterowania gaszeniem 8010  ESSER.

Pomocnym rozwiązaniem może być integracja systemu SSP i SUG z innymi instalacjami pracującymi w obiekcie „Data center” poprzez wyposażenie go w informatyczne systemy klasy

  • SMS – Security Management System
  • PSIM – Physical Security Information Management.

Rozwiązania te pomagają obsłudze m.in. w szybkiej reakcji na powstałe zdarzenia kryzysowe i podjęcie prawidłowych decyzji co do dalszych działań.

Proponujemy rozwiązanie firmy HONEYWELL – system wizualizacji, integracji i zarządzania bezpieczeństwem WINMAG.

Systemy sygnalizacji pożaru ESSER kompatybilne są również z oprogramowaniem SMS i PSIM wielu innych producentów.

Zapisz na newsletter Skontaktuj się z nami