O firmie

Firma  DG ELPRO specjalizuje się w realizacji prac z zakresu systemów automatyki i bezpieczeństwa obiektów. Od ponad 25 lat dostarczamy naszym Klientom kompleksowe rozwiązania obejmujące nowoczesne, zintegrowane instalacje słaboprądowe (automatyka budynku, systemy bezpieczeństwa, okablowanie strukturalne, instalacje teletechniczne, informatyczne oraz multimedialne).

W zakresie systemów bezpieczeństwa dużą wagę przywiązujemy do elektronicznych Systemów Sygnalizacji Pożaru (SSP), Dźwiękowych Systemów Ostrzegania (DSO) oraz Stałych Urządzeń Gaśniczych (SUG). W tym zakresie współpracujemy miedzy innymi z firmą HONEYWELL, należącą do grupy światowych liderów w dziedzinie automatyki i bezpieczeństwa obiektów.

Spółka DG ELPRO posiada wysokie kompetencje i duże doświadczenie w tym zakresie. Pozwoliło nam to uzyskać status Partnera HONEYWELL i dzięki temu zapewnić naszym Klientom dostęp do najnowszych rozwiązań technologicznych stosowanych w systemach SAP, DSO i SUG.

Najlepszą wizytówką naszej firmy są projekty, w realizacji których braliśmy udział. DG ELPRO jest wykonawcą instalacji SAP, DSO i SUG w różnorodnych obiektach - biurowcach, muzeach, zakładach przemysłowych, obiektach sportowych, instytucjach państwowych.

Zbudowaliśmy zespół wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników. Nasze kwalifikacje poświadczają zdobyte uprawnienia zawodowe, certyfikaty producentów oraz nagrody.

Wśród nich znajdują się:

  • Koncesja MSWiA
  • uprawnienia projektowe i budowlane w zakresie projektowania instalacji oraz kierowania i sprawowania nadzoru nad robotami budowlanymi
  • uprawnienia Projektanta systemów ochrony stopnia 3
  • Certyfikat Eksperta Polskiej Izby Systemów Alarmowych
  • uprawnienia Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej CNBOP w Józefowie w zakresie projektowania Systemów sygnalizacji pożaru i Dźwiękowych Systemów Ostrzegania,
  • uprawnienia Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa SITP w zakresie projektowania systemów wykrywania i sygnalizacji pożaru
  • uprawnienia Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów do projektowania i instalowania systemów zabezpieczających w obiektach zabytkowych, muzealnych i sakralnych.

Szerokie kompetencje oraz duże zaangażowanie naszego zespołu specjalistów w procesie realizacji inwestycji są gwarancją spełnienia oczekiwań Klientów co do jakości i niezawodności zainstalowanych systemów.

Zapraszamy do współpracy!

Zapisz na newsletter Skontaktuj się z nami