Systemy sygnalizacji pożaru w przemyśle

 

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów, przygotowaliśmy krótkie informacje na temat zastosowania niektórych urządzeń z zakresu systemów ochrony przeciwpożarowej w różnorodnych obiektach.

Nasze wieloletnie doświadczenia pozwalają nam stwierdzić, że w obiektach przemysłowych spotykamy się z różnorodnymi czynnikami mającymi wpływ na poziom zagrożenia pożarowego, Wynikają one z bardzo szerokiego spektrum materiałów wykorzystywanych w procesach technologicznych. Wiążą się też  z różnymi procesami fizycznymi i chemicznymi towarzyszącymi technologii produkcji.

Ochrona życia ludzkiego oraz majątku przed pożarem jest priorytetem w tej branży. Wysoki poziom zabezpieczenia, a jednocześnie unikanie fałszywych alarmów ma w tych obiektach duże znaczenie, ponieważ nawet krótki przestój w procesie produkcji może mieć olbrzymie konsekwencje.

 

Ochrona przeciwpożarowa hal produkcyjnych czy magazynów materiałów wymaga precyzyjnego  doboru czujek reagujących na różnorodne czynniki powstające w procesie spalania tych materiałów. Spalanie bezpłomieniowe, spalanie czystym płomieniem, tlenie,  wytwarzanie wysokiej temperatury, wytwarzanie tlenku węgla  – to tylko niektóre z czynników, które należy zidentyfikować i dobrać czujki spełniające odpowiednie kryteria wykrywania pożaru, określone dla czujek jako „testy spalania TF1 – TF9”.

Jedną z najbardziej zaawansowanych technologicznie czujek jest oferowana przez DG ELPRO punktowa, multisensorowa czujka O2T IQ8 firmy ESSER. Jest ona wyposażona w 2 detektory optyczne i 1 detektor termiczny. Badania i atesty potwierdziły przydatność tej czujki do wykrywania pożarów testowych od TF1 do TF9.

 

Zróżnicowane środowisko przemysłowe, to praca urządzeń w skrajnie różnych warunkach  – np. zapylenia, podwyższonej temperatury, czy wręcz w strefach zagrożonych wybuchem (kopalnie, cementownie. lakiernie). Z kolei w innych obiektach wymagana jest sterylność pomieszczeń produkcji (zakłady farmaceutyczne, laboratoria).

Dobór odpowiednich obudów czujek, urządzeń dodatkowych (bariery iskrobezpieczne) jest w obiektach przemysłowych równie ważny jak zidentyfikowanie zagrożeń pożarowych.

W obiektach przemysłowych charakteryzujących się nietypowymi warunkami – np. rozległy otwarty teren, długie taśmociągi może znaleźć zastosowanie światłowodowa liniowa czujka ciepła DTS.

Monitorowanie temperatury za pomocą kabla światłowodowego zapewnia zasięg monitorowania do 8 km.  Proponujemy też  wykorzystać specjalistyczne czujki płomienia ESSER UniVario 3IR,  charakteryzujące się zasięgiem wykrywania pożaru w strefie dozorowej do 676 m2. Wysokość monitorowana to max. 45 m, a temperatura otoczenia od -20°C do +80°C. Mamy również produkty spełniające wymagania dla urządzeń montowanych w strefach zagrożonych wybuchem – np. czujka płomienia ESSER - IR X9800 ATEX lub czujka płomienia ESSER - UV/IR X5200 ATEX.

Zainstalowanie odpowiednio dobranego, nowoczesnego systemu   SSP, DSO, SUG pozwala nie tylko na szybkie reagowanie w sytuacjach kryzysowych, ale daje także możliwość zapobiegania niepożądanym lub niebezpiecznym zdarzeniom.

Szczególną funkcję spełniają dzisiaj rozwiązania informatyczne, które pozwalają na integrację tych instalacji z innymi systemami pracującymi w zakładzie oraz pomagają obsłudze w szybkiej reakcji i podjęciu prawidłowych decyzji co do dalszych działań, zwłaszcza w sytuacji dużego stresu występującego zawsze w wypadku wybuchu pożaru lub innego zdarzenia krytycznego. Są to systemy

  • SMS – Security Management System
  • PSIM – Physical Security Information Management

 

Zapisz na newsletter Skontaktuj się z nami