Przycisk Gira SmartSensor

Cena netto: 2101.41 PLN
Cena brutto: 2584.73 PLN
Krótki opis:

SmartSensor poczwórny

Producent: Berker by Hager

Gira SmartSensor stanowi elastyczną jednostkę sterowniczą do sieci Instabus. Łączy on w sobie funkcje czujnika przyciskowego, pokojowego regulatora temperatury i wyświetlacza informacyjnego. SmartSensor zawiera wyświetlacz, przycisk obsługi i 4 klawisze. Obracanie przyciskiem obsługi steruje nawigacją pomiędzy różnymi funkcjami pokazywanymi na wyświetlaczu. Wybór menu bądź wybór funkcji zatwierdza się lekkim naciśnięciem przycisku obsługi. Za pomocą 4 klawiszy można bezpośrednio realizować najczęściej wykorzystywane funkcje.


Ogólne informacje

 • Urządzenie sterownicze oparte na technologii EIB z możliwością konfigurowania za pomocą ETS2, wersja 1.3, i ETS3 Professional służy do komfortowej obsługi i wyświetlania funkcji sterujących pomieszczenia
 • Biały, podświetlany, graficzny wyświetlacz ciekłokrystaliczny, 4 wiersze po 22 znaki
 • Możliwość redagowania dowolnych tekstów wyświetlanych na wyświetlaczu
 • Możliwość wyświetlania symboli graficznych, na przykład logo firmy 
 • Wyświetlanie tekstów ASCII, które są przesyłane przez Instabus EIB
 • 4 klawisze, każdy z 2 przyciskami do wywoływania funkcji sterujących pomieszczenia, włącznie z wbudowanym wskaźnikiem stanu (pomarańczowa dioda świecąca dla każdego przycisku)
 • Wbudowany czujnik i regulator temperatury pokojowej
 • Funkcja urządzenia głównego: gdy SmartSensor znajduje się w trybie czuwania, można za pomocą naciśnięcia przycisku obsługi zainicjować funkcję sterującą pomieszczenia (załączenie, nadajnik wartości)
 • Posiada różne symbole sterowania temperatury i wentylacji
 • Możliwość ochrony za pomocą hasła
 • Możliwość wysyłania 12 komunikatów alarmowych sygnalizowanych sygnalizacją akustyczną
 • Można skonfigurować 3 różne sygnały akustyczne pod względem wysokości tonu i głośności dla rozróżnienia komunikatów bądź alarmów
 • Możliwość wyświetlania tekstów w 2 językach; przełączenia dokonuje się za pomocą obiektu komunikacyjnego lub bezpośrednio SmartSensor
 • Dynamiczne zarządzanie pamięcią
 • Montaż podtynkowy w dostępnej w handlu podwójnej puszce lub w podwójnej obudowie profilowej ITS 30 1249 651
 • Napięcie zasilania AC/DC 24 V lub DC 30 V (na przykład za pomocą drugiej pary żył przewodu EIB)
 • Możliwość przetwarzania 113 adresów grupowych i 200 połączeń komunikacyjnych
 • Do zakresu dostawy należy odpowiednie podtynkowe, podwójne złącze magistralne EIB

Ustawienia programowe

 • Komunikat alarmowy po odłączeniu od podwójnego podtynkowego złącza magistralnego (telegram 1-bitowy lub 1- bajtowy)
 • Dowolne przyporządkowanie funkcji wyłącznika/przycisku, ściemniania, sterowania żaluzjami, zadajnika wartości, wtórnika scen świetlnych i pokojowego regulatora temperatury
 • Możliwość sterowania podświetlenia przycisku obsługi za pomocą obiektu
 • Obiekt do blokowania poszczególnych przycisków bądź klawiszy 
 • Możliwość regulacji kontrastu za pomocą obiektu
 • Funkcja wyłącznika/przycisku (załączenie, wyłączenie, przełączenie, brak funkcji)
 • Możliwość ściemniania z telegramem zatrzymania i powtórzenia telegramu
 • Możliwość obsługi jedną stroną klawisza (wyłącznik/przycisk, ściemnianie)
 • Możliwość konfiguracji przycisku żaluzjowego (DO GÓRY/DO DOŁU) i koncepcji obsługi (krok-ruch-krok bądź ruch-krok)
 • Funkcje przycisku zadajnika wartości EIS 6 (1 bajt) bądź wywołania scen świetlnych z funkcją/bez funkcji pamięci
 • Tryby pracy: ogrzewanie, chłodzenie bądź ogrzewanie i chłodzenie
 • Możliwość wyłączania regulatora (tryb punktu rosy) bądź blokowania regulatora lub obsługi regulatora
 • Funkcja zabezpieczenia zaworu (zawór jest cyklicznie otwierany co 24 godziny)
 • Rodzaje regulacji: ciągła regulacja PI, impulsowa regulacja PI (PWM) i impulsowa regulacja 2-punktowa (załączenie/wyłączenie)
 • Rejestracja temperatury przez wewnętrzny i/lub zewnętrzny czujnik (tworzenie wartości średniej dla dużych pomieszczeń)
 • W razie potrzeby możliwość zanegowania obiektów wielkości nastawczych
 • Obiekty sygnalizacji ogrzewania i chłodzenia
 • Obiekt stanu regulatora
 • Wstępnie nastawione parametry regulacji dla popularnych grzejników bądź urządzeń chłodzących
 • Oddzielny obiekt styku okiennego
 • Wbudowana pamięć 8 scen z maks. 12 wyjściami. Służy do realizacji funkcji załączania, wprowadzania wartości oraz sterowania żaluzjami. Za pomocą SmartSensor użytkownik może konfigurować i zmieniać sceny. Dodatkowo każda scena może być wywołana za pomocą jednobitowego obiektu.
 •  Struktura menu w 2 poziomach. Każdy poziom może zawierać 12 wierszy (12 x 12 = 144 wierszy)
 • Możliwość zmiany hasła za pomocą obiektu
 • Możliwość zmiany hasła zabezpieczającego za pomocą obiektu
 • Możliwość skonfigurowania maks. 4 elementów logicznych (I, LUB, WYŁĄCZNIE LUB). Dla każdej bramki są do dyspozycji maks. 8 wejść i 1 wyjście.

Możliwość podświetlenia zgodnie z Rozporządzeniem o miejscach pracy.


 

Poniżej zdjęcia poszczególnych wersji:

Wróć

Zapytaj o produkt

Wypełnij formularz jeśli masz pytania dotyczące: Przycisk Gira SmartSensor

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ. U. 2016 R. POZ. 922) informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma DG ELPRO Z.Durlak, K.Durlak, J.Golonka spólka jawna z siedzibą w Krakowie (30-415), ul. Bonarka 21 i posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Jaka jest suma 5 i 5?
Zapisz na newsletter Skontaktuj się z nami