Przycisk z regulatorem temperatury

Cena netto: Cena na telefon
Cena brutto: Cena na telefon
Krótki opis:

Przycisk z polem opisowym

Producent: Berker by Hager

Przycisk 2plus łączy w sobie funkcje podwójnego czujnika przyciskowego i regulatora. Nadaje się do późniejszego rozszerzenia dzięki zastosowaniu sterownika flash.
Funkcja regulatora służy do indywidualnej regulacji temperatury w poszczególnych pomieszczeniach. Regulator dokonuje odczytu temperatury za pomocą wewnętrznej bądź zewnętrznej sondy termicznej, porównuje ją z ustawioną wartością zadaną i przetwarza na odpowiednią wartość nastawczą. Dzięki temu możliwe jest sterowanie napędami zaworów za pomocą ciągłego sygnału nastawczego lub dwustanowego sygnału załączającego. Regulator obsługiwany jest za pomocą dwóch przycisków po lewej i prawej stronie wyświetlacza (klawisz 1). W ten sposób można zmieniać tryb pracy (noc, czuwanie, komfort), zadawanie wartości temperatury oraz kontrast. Wyświetlacz wskazuje tryb pracy, stan zablokowania regulatora bądź temperaturę pokojową/zewnętrzną albo też czas zegarowy (konieczny zegar sterowniczy).
Obydwa pozostałe klawisze spełniają funkcje czujników przyciskowych. Każdy klawisz bądź przycisk można programować osobno. W przypadku zdecentralizowanego przełączania trybu pracy bądź przycisku obecności w urządzeniu zaleca się zarezerwowanie
przycisku dla tej funkcji.
Programowanie odbywa się za pomocą oprogramowania czujnika przyciskowego 2plus wraz z ETS 2 od wersji 1.2a.
Zabezpieczenie przed demontażem za pomocą przykręcenia śrubami.
Przezroczyste szyldziki opisowe należą do zakresu dostawy.

Czujnik przyciskowy 2plus zakłada się na podtynkowe złącze magistralne. Możliwość programowania za pośrednictwem ETS2 od wersji 1.2a następujących wariantów:

 • możliwe wskazanie stanu za pomocą 4 czerwonych LED
 • komunikat alarmowy po odłączeniu od podtynkowego złącza magistralnego (1- bitowy lub 1- bajtowy)
 • możliwość parametryzowania wskazania temperatury zewnętrznej, pokojowej, zadanej lub czasu zegarowego bądź automatycznej zmiany między temperaturą pokojową/zewnętrzną i czasem zegarowym
 • dowolne przyporządkowanie funkcji: wyłącznik/przycisk, ściemnianie, żaluzje, zadajnik wartości/wtórnik sceny świetlnej, obsługa regulatora temperatury pokojowej 4 przyciskom bądź 2klawiszom
 • włączanie/wyłączanie oświetlenia pola opisowego, wyłączanie automatyczne lub za pośrednictwem obiektu
 • obiekt do blokowania poszczególnych przycisków bądź klawiszy
 • funkcja wyłącznika/przycisku (załączanie, wyłączanie, przełączanie, bez funkcji)
 • możliwość ściemniania z telegramem zatrzymania i powtarzaniem telegramu
 • możliwa obsługa jedną stroną klawisza (wyłącznik/przycisk, ściemnianie)
 • nastawna funkcja przycisku żaluzjowego (podnoszenie / opuszczanie) i koncepcja obsługi (krok-ruch-krok bądź ruch-krok)
 • funkcje przycisku nadajnika wartości EIS 6 (1 bajt) bądź przywołanie sceny świetlnej z funkcją/bez funkcji pamięci
 • analogowy nadajnik wartości (EIS 5 lub EIS 10), możliwość zmiany wartości przez dłuższe naciśnięcie przycisku
 • uniwersalny nadajnik wartości EIS 6 ciągły przebieg zakresu wartości
 • 8 niezależnych scen świetlnych, dla każdej sceny można przesłać 8 różnych rozkazów
 • tryby pracy: ogrzewanie, chłodzenie bądź ogrzewanie i chłodzenie
 • przełączanie trybu pracy za pomocą obiektu 1-bajtowego
 • wymuszenie trybu pracy za pomocą obiektu 1-bajtowego
 • możliwość wyłączania regulatora (tryb kondensacyjny) bądź blokowania regulatora lub obsługi regulatora
 • automatyczna ochrona przed zamarzaniem (rozpoznanie nagłego spadku temperatury) w celu zastosowania bez styku okiennego
 • funkcja ochrony zaworu (zawór jest otwierany cyklicznie co 24 godziny)
 • rodzaje regulacji: ciągła regulacja PI, impulsowa regulacja PI (PWM) i impulsowa regulacja 2-stanowe (załączenie/wyłączenie)
 • rozszerzone funkcje regulacji: ogrzewanie podstawowe i dodatkowe, chłodzenie podstawowe i dodatkowe, ogrzewanie/ chłodzenie podstawowe i dodatkowe, 2 obwody regulacji
 • możliwość parametryzowania przycisku obecności do przedłużenia komfortu
 • rejestrowanie temperatury za pomocą wewnętrznego i/lub zewnętrznego czujnika (tworzenie wartości średniej dla dużych pomieszczeń)
 • tygodniowy zegar sterowniczy ogrzewania z 28 komórkami pamięci terminów załączania
 • zależne od czasu lub temperatury realizowanie 2 niezależnych funkcji sterowniczych
 • w razie potrzeby możliwość zamieniania na odwrotne wielkości nastawczych
 • obiekty sygnalizacji ogrzewania i chłodzenia
 • obiekt stanu regulatora
 • wstępnie nastawione parametry regulacji dla popularnych urządzeń grzejnych bądź chłodzących
 • niezależny styk drzwiowy działający z opóźnieniem/bez opóźnienia czasowego 

Podświetlone duże pole opisowe i wskaźnik. Podświetlenie zgodne z Rozporządzeniem o miejscach pracy.
Zakres temperatur: -5 °C do +45 °C
Stopień ochrony: IP 20
Przyłącze: listwa 2 x 5 szpilek

 

Poniżej zdjęcia poszczególnych wersji:

Wróć

Zapytaj o produkt

Wypełnij formularz jeśli masz pytania dotyczące: Przycisk z regulatorem temperatury

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ. U. 2016 R. POZ. 922) informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma DG ELPRO Z.Durlak, K.Durlak, J.Golonka spólka jawna z siedzibą w Krakowie (30-415), ul. Bonarka 21 i posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Jaka jest suma 7 i 2?
Zapisz na newsletter Skontaktuj się z nami