Handel detaliczny

Prowadzenia punktów sprzedaży o różnej skali i strukturze stawia przed właścicielami wiele zadań związanych m.in. z jakością obsługi i bezpieczeństwem transakcji. Obecnie rynek oferuje wiele rozwiązań technicznych wspierających metody zarządzania, ułatwiających analizę problemów i wypracowanie sposobów ich eliminacji.

Jednym z najlepszych, sprawdzonych rozwiązań, jest wykorzystanie systemu nadzoru telewizyjnego. Dzięki niemu zwiększy się efektywność działań i jakość obsługi klienta. Powstaje szansa zapewnienia swojej firmie sprawnego funkcjonowanie i dodatkowych możliwości rozwoju.

Analiza informacji o przepływie klientów daje możliwość wyznaczania optymalnej lokalizacji produktów w przestrzeni handlowej. Dzięki temu działania marketingowe i promocyjne zwiększają swoją skuteczność.

Ważną cechą stosowanych systemów monitorowania telewizyjnego jest ich funkcjonalność, możliwość integracji z już dostępnymi lub funkcjonującymi systemami.

Dzięki zapewnieniu ostrego obrazu wysokiej rozdzielczości ułatwiona jest analiza zdarzeń, następuje poprawa bezpieczeństwa i istotne zmniejszenie strat wynikające z szybkiego podjęcia działań w celu wykrycia oszustwa i wdrożenia postępowania dowodowego.

Funkcjonalność systemu wzbogacona jest również o cechę tzw. „conversion rate”. Daje ona możliwość monitorowania obecności klienta zakończonych transakcją.

Kolejnym narzędziem, które niesie za sobą bogatą funkcjonalność jest system POS. System ten m.in.:

  • pozwala wykryć braki kasowe powodowane przez personel;
  • umożliwia identyfikację i sprawdzenie podejrzanych transakcji, takich jak: zniżki, ręcznie wprowadzane wartości, zwroty towarów, zwroty gotówki, obsługa kuponów rabatowych czy braków sprzedażowych;
  • tworzy szczegółowe raporty powiązane z rejestracją obrazu bez konieczności wielogodzinnych obserwacji zapisu;
  • historię zdarzeń prezentuje natychmiast po kilku „kliknięcich”, możliwość błędnej interpretacji jest eliminowana przez wysoką jakość rejestracji;
  • umożliwia, poprzez innowacyjne metody manipulacji, filtrowanie takich danych, które są najbardziej istotne i wartościowe.

Z ekonomicznego punktu widzenia, koszt inwestycji związanej z wdrożeniem opisanego powyżej systemu telewizji, zwraca się szybko. Zyskujemy dzięki poprawie rentowności i wyników finansowych.

Zapisz na newsletter Skontaktuj się z nami