Transport

Transport to bardzo rozległy i szczególny sektor gospodarki. Wiele firm z tego sektora już zastosowało rozwiązania z zakresu cyfrowej telewizji IP. Firmy te czerpią korzyści z elastycznych i przyszłościowych rozwiązań monitoringu, które dostarczają wysokiej jakości obraz wideo (obraz HDTV) zdarzeń i warunków. W wielu przypadkach wykorzystano istniejące analogowe kamery CCTV, które dołączono do unowocześnionych systemów IP dzięki zastosowaniu wideoenkoderów. Taki proces  umożliwia ekonomiczną migrację do technologii sieciowych systemów wideo.

  • Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom telewizji cyfrowej zapewniamy większe bezpieczeństwo prowadzonej działalności poprzez bieżący monitoring pasażerów i ładunków z centrum monitoringu.
  • Opcja powiadamiania o sytuacjach niebezpiecznych podnosi poziom bezpieczeństwa, a także obniża czas reagowania na zdarzenia.
  • Dzięki kamerom IP o rozdzielczości HDTV najwyższej jakości przekaz materiału wizyjnego pozwala w sposób efektywny monitorować przepływ ludzi oraz mienia.
  • System cyfrowej telewizji zapewnia zarówno wysokiej jakości materiał wizyjny przesyłany na żywo (np. z autostrad, skrzyżowań, punktów kontroli na lotniskach itp.), jak i możliwość nagrywania zdarzeń oraz zapisywania ich na centralnym serwerze.
  • Korzystając z sieciowych systemów TV IP upoważnione osoby mogą uzyskać dostęp do przydatnych informacji w dowolnym miejscu i czasie.
  • Mamy do dyspozycji automatyczne funkcje ostrzeżeń i alarmów pozwalające w sposób efektywny monitorować transport ładunków i mienia.

Rozwiązania z zakresu sieciowych systemów wizyjnych dają możliwość zbudowania ekonomicznej, elastycznej i przyszłościowej platformy nadzoru wizyjnego.

Firma „DG ELPRO” jako partner światowych liderów w dziedzinie technologii TV IP oferuje Państwu rozwiązania dla firm z sektora transportu publicznego, transportu ładunków i pasażerów, lotnictwa, transportu morskiego, jak również stacji i dworców. Dysponujemy rozwiązaniami dla monitoringu dróg, infrastruktury kolejowej, portów lotniczych i morskich.

Zapisz na newsletter Skontaktuj się z nami