Dom POmocy Społecznej w Klimkówce

Dom Pomocy Społecznej w Klimkówce
W budynku DPS wykonaliśmy instalacje systemu sygnalizacji pożaru.