Krakowska Szkoła Wyższa III etap- część hotelowa

Krakowska Szkoła Wyższa III etap- część hotelowa
W części hotelowej Krakowskiej Szkoły Wyższej wykonaliśmy zintegrowany system bezpieczeństwa i automatyki budynku BMS.