Kuźnice Zakładowy Ośrodek Wypoczynkowy w Zakopanem

Kuźnice Zakładowy Ośrodek Wypoczynkowy w Zakopanem
W budynku Ośrodka Wypoczynkowego wykonaliśmy instalację systemu sygnalizacji pożaru i oddymiania.