Sąd Okręgowy w Krakowie

W 2005r. DG ELPRO zrealizowało system bezpieczeństwa w budynku Sądu Okręgowego w Krakowie.