Akademia Wychowania Fizycznego

Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie

Na terenie uczelni zrealizowaliśmy system kontroli wjazdu, w skład którego wchodzą:
• szlabany ustawione na drogach wjazdowych
• indywidualne identyfikatory zezwalające na wjazd upoważnionym osobom do określonych stref
• system łączności interkomowej pomiędzy punktami wjazdowymi, a portiernią uczelni.
W celu umożliwienia portierom bieżącego podglądu terenu Akademii zainstalowany został system telewizji dozorowej.

 

Zapisz na newsletter Skontaktuj się z nami