Krakowska Szkoła Wyższa

Krakowska Szkoła Wyższa
Obiekt został wyposażony w nowoczesne układy automatyki, elektroniczne systemy ochrony oraz instalacje audio – wizualne.  Systemy automatyki oraz elektroniczne systemy ochrony mienia pracujące w technologii „inteligentnego budynku” zostały dostarczone i zainstalowane przez firmy SIEMENS Building Technologies z Warszawy oraz DG ELPRO z Krakowa. W obiekcie w ramach systemu zarządzania budynkiem BMS współpracują ze sobą systemy automatyki oraz instalacje sygnalizacji pożaru, sygnalizacji włamania, kontroli dostępu, telewizji dozorowej a także nagłośnienia.
System automatyki integrują:
• sterowanie oświetleniem ogólnym w zależności od obecności w pomieszczeniu
• sterowanie nawiewem i wywiewem w zależności od harmonogramów oraz obecności zasilanie i sterowanie pracą klima konwektorów
• stabilizację temperatury w pomieszczeniach
• monitoring temperatury pomieszczeń dla celów sterowania pracą central wentylacji i klimatyzacji
• monitorowanie zajętości pomieszczeń i obecności w ciągach komunikacyjnych
• sterowanie oświetleniem administracyjnym i nocnym
• monitoring liczników mediów
• monitoring zasilania awaryjnego UPS

Zapisz na newsletter Skontaktuj się z nami