Projektowanie systemów bezpieczeństwa i automatyki budynku

Spółka DG ELPRO oferuje kompleksową obsługę Klienta na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego w zakresie elektronicznych systemów bezpieczeństwa i automatyki budynku.

Na etapie przygotowania inwestycji oferujemy realizację usług projektowych z zakresu:

 • systemów automatyki „inteligentnego budynku”(w oparciu o „otwarte” technologie LonWorks, BACnet, EIB KNX ) elektronicznych systemów ochrony mienia:
  • sygnalizacji włamania, napadu i ochrony peryferyjnej,
  • sygnalizacji pożaru i oddymiania,
  • telewizji dozorowej,
  • kontroli dostępu i RCP,
  • dźwiękowych systemów ostrzegania,
 • okablowania strukturalnego,
 • systemów konferencyjnych, audio-video i nagłośnienia,
 • multimedialnych i klasycznych pracowni językowych,
 • zabezpieczeń mechanicznych.

Odpowiednio do potrzeb Inwestora opracowujemy:

 • projekt koncepcyjny
 • projekt budowlany
 • projekt przetargowy
 • projekt wykonawczy
 • kosztorysy
 • dokumentację powykonawczą.

Inżynierowie biorący udział w projektowaniu dysponują szeroką wiedzą uzupełnianą i aktualizowaną podczas specjalistycznych szkoleń. Jednocześnie duże doświadczenie nabyte w trakcie realizacji wielu różnorodnych i skomplikowanych obiektów pozwala nam znaleźć dla naszych Klientów optymalne rozwiązania.

Potwierdzeniem naszych kwalifikacji są posiadane uprawnienia zawodowe (w tym uprawnienia projektowe i budowlane), uprawnienia branżowe (Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej, Polska Izba Systemów Alarmowych, Muzea*****) oraz certyfikaty producentów w zakresie projektowanych systemów (m.in. General Electric Security, TAC Schneider, Honeywell, Siemens).

Zapraszamy do współpracy zarówno Inwestorów, Biura Projektowe oraz Wykonawców Inwestycji!

 

Zapisz na newsletter Skontaktuj się z nami