Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie

W połowie 2018r. DG ELPRO zakończyło realizację prac w zakresie modernizacji systemów bezpieczeństwa dla wybranych obiektów MPWiK S.A. w Krakowie. Celem inwestycji było zabezpieczenie infrastruktury krytycznej miasta Krakowa. Nowoczesne systemy kontroli dostępu wraz z systemem sygnalizacji włamania  i monitoringu wspierają strategiczne obiekty Krakowskich Wodociągów, jednocześnie podnoszą standard świadczonych usług dla mieszkańców Krakowa i okolic.

MPWIK to największe przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w Małopolsce. Sieć wodociągowa ma długość 2223km i obsługuje ponad 1 mln użytkowników.

Zapisz na newsletter Skontaktuj się z nami