Dotacje

POIGPOIG
DOTACJE NA INNOWACJE - INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Pragniemy poinformować, iż dnia 31 sierpnia 2015 roku firma DG ELPRO zakończyła realizację projektu pt:" Wdrożenie systemu informatycznego klasy B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z partnerami DG ELPRO" w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 8 osi priorytetowej.
Okres realizacji projektu: od 1 lipca 2014 do 31 sierpnia 2015 roku.

Kwota wsparcia: 131.203,10 PLN

Projekt polegał na zbudowaniu i wdrożeniu w firmie "DG ELPRO" systemu informatycznego klasy B2B do automatycznej wymiany danych z kontrahentami spółki (zarówno dostawcami jak i odbiorcami). W ramach projektu zautomatyzowane zostały takie procesy biznesowe jak ofertowanie, zamówienia, zakupy, sprzedaż.

W ramach projektu przedsiębiorstwo zrealizowało następujące etapy:
Przygotowanie projektu oraz zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania
Zakup licencji oprogramowania ERP dla B2B wraz z modułami komunikacji EDI oraz instalacja i wdrożenie poszczególnych modułów platformy B2B.
Uruchomienie systemu B2B, weryfikacja działania oprogramowania i szkolenie personelu.

Budżet projektu: 187.433,00 PLN
Kwota wsparcia: 131.203,10 PLN


 

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy
z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Wsparcie na wdrożenie CSR w przedsiębiorstwie DG ELPRO

Pragniemy poinformować, iż dnia 28 lutego 2015 r. firma DG ELPRO zakończyła realizację projektu pt.: "Zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne oraz poprawa warunków pracy i optymalizacja świadczenia usług w przedsiębiorstwie DG ELPRO Z. DURLAK, K. DURLAK, J. GOLONKA SPÓŁKA JAWNA" - w ramach szwajcarsko- polskiego programu współpracy (umowa nr 15/SPPW/DPP/2014).

Okres realizacji projektu: od 01 lipca 2014 do 28 lutego 2015 roku.

Kwota wsparcia: 89 320,00 PLN (tj. 26 403,38 CHF).

Głównym celem niniejszego projektu było zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne poprzez stworzenie spójnej polityki przedsiębiorstwa w zakresie zarządzania środowiskowego oraz efektywniejsze nadzorowanie poziomu odpadów – wdrożenie i certyfikacja Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001; zakup oprogramowania SIMPLE CRM w zakresie zarządzania zapasami magazynowymi; poprawa komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, a także zmniejszenie produkcji dokumentacji papierowej - rozbudowa infrastruktury technologicznej, dzięki oprogramowaniu SIMPLE CRM obieg dokumentów; poprawa warunków pracy personelu, dzięki wdrożeniu koncepcji zarządzania czasem work – life balance – wprowadzenie możliwości pracy zdalnej; poprawa efektywności przedsiębiorstwa w zakresie zarządzania stanami magazynowymi oraz optymalizacja organizacji pracy i harmonogramu realizacji usług, dzięki zwiększeniu efektywności łańcucha dostaw oraz zakupowi oprogramowania w zakresie zarządzania realizacją projektów SIMPLE CRM.

W ramach projektu przedsiębiorstwo zrealizowało następujące działania:

1. Stworzenie strategii CSR firmy
2. Wdrożenie systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001
3. Certyfikacja Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001
4. Utworzenie zdalnych miejsc pracy
5. Optymalizacja realizacji usług
6. Elektroniczny obieg informacji
 
Więcej informacji na temat zrealizowanego projektu udziela:
Pan Zdzisław Durlak

POIGPOIG


DOTACJE NA INNOWACJE - INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ
 

Działanie 8.2

Firma DG ELPRO Z. DURLAK, K. DURLAK, J. GOLONKA SPÓŁKA JAWNA informuje, że rozpoczęła realizację projektu dofinansowanego w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 8 osi priorytetowej.

Tytuł projektu:  Wdrożenie systemu informatycznego klasy B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z partnerami „DG ELPRO”

Umowa o dofinansowanie projektu nr: UDA-POIG.08.02.00-12-039/14-00 zawarta 13 czerwca 2014

Okres realizacji projektu: 01 lipca 2014r. – 30 kwietnia 2015r.

Wartość dofinansowania: 131.203,10  PLN

Celem projektu jest wdrożenie systemu informatycznego klasy B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z partnerami.

Cele cząstkowe:

 1. Projekt będzie polegał na zbudowaniu i wdrożeniu w firmie „DG ELPRO” systemu informatycznego klasy B2B do automatycznej wymiany danych z kontrahentami spółki (zarówno dostawcami jak i odbiorcami). W ramach projektu zautomatyzowane zostaną takie procesy biznesowe jak oferowanie, zamówienia, zakupy, sprzedaż.

 2. Rozwiązania zastosowane w zakresie wdrażanego systemu B2B bezpośrednio wpłyną na efektywność realizacji procesów u Wnioskodawcy. Przeniesienie transakcji, komunikacji
  i wymiany dokumentów na platformę elektroniczną usprawni procesy wymiany dokumentów, realizacji dostaw. Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi informatycznych oraz automatyzacja procesów biznesowych realizowanych przez współpracujące firmy wpłynie znacząco na szybkość i jakość wzajemnej obsługi. Przyczyni się też do zwiększenia efektywności procesów biznesowych dzięki generowaniu oszczędności czasu i kosztu poprzez:

 • eliminację zbędnych czynności wykonywanych dotychczas przez pracowników firmy, tj. telefonów/faksów/maili celem sprawdzenia dostępności towaru, potwierdzenia cen,  głoszenia reklamacji;

 • ograniczenie kosztów komunikacji (zużycia papieru, tonerów, tuszu, usług pocztowych i kurierskich) w zakresie przekazywania informacji handlowej (cennik / dostępność towaru);

 • skrócenie do absolutnego minimum czasu pomiędzy wystawieniem dokumentu w systemie danego uczestnika platformy a jego udostępnieniem na platformie;

 • optymalizację poziomu zapasów u Wnioskodawcy, dzięki dostępowi do zawsze aktualnej informacji o stanie magazynowym partnerów na platformie;

 • usprawnienie rozliczeń rzeczowo finansowych wynikających z programów rabatowych,

 • monitoring stanu realizacji zamówienia,

 • wyeliminowanie błędów związanych z ręcznym wprowadzaniem dużych ilości danych i zmniejszenie kosztów późniejszej naprawy tych błędów.

Szczegółowe informacje na temat projektu dostępne na stronie internetowej
http://www.parp.gov.pl/index/index/598


 

Projekt współfinasowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego program współpracy

z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Firma DG ELPRO Z. DURLAK, K. DURLAK, J. GOLONKA SPÓŁKA JAWNA informuje, że rozpoczęła realizację projektu dofinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy: Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR).

Tytuł projektu:  Zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne oraz poprawa warunków pracy i optymalizacja świadczenia usług w przedsiębiorstwie DG ELPRO Z. DURLAK, K. DURLAK, J. GOLONKA SPÓŁKA JAWNA.

Umowa o dofinansowanie projektu nr: 15/SPPW/DPP/2014 zawarta 30 maja 2014

Okres realizacji projektu: 01 lipca 2014r. – 28 lutego 2015r.

Wartość dofinansowania: 89 320,00 PLN (tj. 26 403,38 CHF)

Celem projektu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne oraz poprawa warunków pracy i optymalizacja świadczenia usług w przedsiębiorstwie.

Cele cząstkowe:

 1. Zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne poprzez stworzenie spójnej polityki przedsiębiorstwa w zakresie zarządzania środowiskowego oraz efektywniejsze nadzorowanie poziomu odpadów – wdrożenie i certyfikacja Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001 oraz zakup oprogramowania SIMPLE CRM w zakresie zarządzania zapasami magazynowymi;

 2. Poprawa komunikacji wewnętrznej (personel) i zewnętrznej (kliencie, dostawcy, kontahenci itd.), a także zmniejszenie produkcji dokumentacji papierowej (generowanie dokumentów w formie elektronicznej) - rozbudowa infrastruktury technologicznej, dzięki oprogramowaniu SIMPLE CRM obieg dokumentów;

 3. Poprawa warunków pracy personelu, dzięki wdrożeniu koncepcji zarządzania czasem work – life balance – wprowadzenie możliwości pracy zdalnej;

 4. Poprawa efektywności przedsiębiorstwa w zakresie zarządzania stanami magazynowymi oraz optymalizacja organizacji pracy i harmonogramu realizacji usług, dzięki zwiększeniu efektywności łańcucha dostaw (analiza łańcucha dostaw oraz wdrożenie zrównoważonego łańcucha dostaw) oraz zakupowi oprogramowania w zakresie zarządzania realizacją projektów SIMPLE CRM.

W ramach projektu przewidywane są następujące działania:

 1. Stworzenie strategii CSR firmy

 2. Wdrożenie systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001

 3. Certyfikacja Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001

 4. Utworzenie zdalnych miejsc pracy

 5. Optymalizacja realizacji usług

 6. Elektroniczny obieg informacji

Szczegółowe informacje na temat projektu dostępne na stronach internetowych www.programszwajcarski.gov.pl oraz www.swiss-contribution.admin.ch/poland


Zapisz na newsletter Skontaktuj się z nami