ESSER czujki Serii IQ8Quad

ESSER czujki Serii IQ8QuadAutomatyczne inteligentne czujki pożaru o dużej niezawodności do ochrony obszarów i pomieszczeń ze średnią lub wysoką wartością. Zalety systemu to optymalna współpraca czujek serii IQ8Quad z systemem 8000, wielosesnsorowe czujki dla wykrywania wszystkich rodzajów pożaru, nawet w ekstremalnych warunkach pracy, wszystkie czujki wyposażone fabrycznie w izolator zwarcia.

Różne opcje instalacji:

 • magistrala pętlowa z możliwymi odgałęzieniami
 • długość okablowania pętli dozorowej do 2 km przy użyciu kabla YnTKSYekw n x 2 x 0,8 mm
 • do 127 czujek na pętli
 • do 127 stref detekcji na pętli
 • do 127 izolatorów na pętli
 • dowolna konfiguracja dla wskaźników zadziałania i wyjść przekaźnikowych, przyporządkowywanie softwarowe
 • do 32 czujek na strefie/grupie.

Wsparcie podczas programowania systemu:

 • opcja automatycznego lub interaktywnego adresowania czujki
 • stały adres przyporządkowany do czujki, nawet jeżeli czujka została wymieniona lub dodana
 • identyfikacja w centrali usterek typu przerwa oraz zwarcie okablowania pętli dozorowej
 • wskaźnik LED w czujce jako sygnalizacja alarmu oraz w celach serwisowych
 • adaptacja czujki do zmiennych warunków otoczenia
 • wydzielony zielony LED wskaźnika poprawnej pracy
 • możliwość blokady indywidualnych czujek lub stref detekcji
 • możliwość blokady jednego lub kilku pojedynczych sensorów w czujkach wielosensorowych, dostępna zarówno z klawiatury centrali jak i programowo w zależnościach czasowych.

Automatyczne dostosowywanie się do zmiennych warunków środowiskowych:

 • kompensacja zmian poziomu ciśnienia powietrza, wilgotności, koncentracji gazu dzięki zasadzie podwójnej komory (pomiarowej i odniesienia)
 • elektroniczna kompensacja wpływów zanieczyszczenia i starzenia się.

Pewność wykrywania:

 • stała czułość alarmu wielosensorowych czujek na wszystkie typy pożarów;
 • duża odległość sygnału użytecznego od sygnałów zakłócających uzyskana dzięki specjalnej technologii w odniesieniu do sensoryki i elektroniki czujki oraz związana z tym duża odporność na zakłócenia elektromagnetyczne

Odporność na fałszywe alarmy:

 • wysoka odporność na fałszywe alarmy poprzez dynamiczne filtrowanie i ocenę w czasie sygnałów pochodzących z różnych sensorów
 • nietypowe dla alarmu pożarowego sygnały z sensorów są odrzucane dzięki specjalnemu algorytmowi filtrowania
 • automatyczna samokontrola elektroniki czujki
 • ciągła kontrola pętli dozorowej, w przypadku zwarcia okablowania wycięcie uszkodzonego segmentu dzięki izolatorom zwarcia
 • automatyczne monitorowanie wszystkich sensorów pod względem funkcjonalności i poprawności działania

Zwiększenie niezawodności:

 • pętla dozorowa odporna na pojedyncze uszkodzenie typu zwarcie lub przerwa; dwukierunkowy dozór pętli
 • decyzja o wypracowaniu sygnału alarmu i przekazanie go do stacji monitoringu zapewnione jest nawet w przypadku pracy awaryjnej

Konserwacja i serwisowanie:

 • automatyczne żądanie obsługi serwisowej
 • licznik czasu pracy w każdej czujce
 • licznik alarmów w każdej czujce
 • licznik uszkodzeń w każdej czujce
 • automatyczna kontrola okablowania magistrali
 • możliwa ciągła komunikacja oraz odpytywanie statusu czujek poprzez centralę jako interfejs
 • przy pomocy serwisowego PC-ta oraz firmowy interfejs możliwa komunikacja z wszystkimi elementami pętli dozorowej (czujkami) nawet przy braku centrali

Duży wybór różnych akcesoriów:

 • gniazdo standardowe oraz gniazdo z przekaźnikiem
 • adapter do montażu na sufitach podwieszanych
 • pokrywy zabezpieczające przed kurzem zarówno dla czujek jak i samych gniazd
 • zestaw dla montażu podwieszanego
Zapisz na newsletter Skontaktuj się z nami