Konwencjonalny System Sygnalizacji Pożaru FP400

System konwencjonalny FP400, przeznaczony do stosowania w mniejszych instalacjach.System Sygnalizacji Pożaru FP400
To własnie w małych obiektach najczęściej odczuwalny jest brak systemu sygnalizacji pożaru. Brak urządzeń ochrony technicznej w połączeniu z brakiem ochrony fizycznej prowadzi w razie pożaru do powstania bardzo dużych strat. Podstawową barierą w szerokim stosowaniu systemów sygnalizacji pożaru jest ich wysoka cena.

Stanowi ona istotne ograniczenie szczególnie przy ochronie przeciwpożarowej małych obiektów, gdzie system jest złożony z jednej centrali i od kilku do kilkunastu lub kilkudziesięciu czujek. Firma GE Security wychodzi naprzeciw tym potrzebom i proponuje nowy system konwencjonalny rodziny FP400, charaktertyzujący się niską ceną wszystkich komponentów oraz prostotą instalacji i obłsugi. Pozwala to na masowe dotarcie również do mniej zamożnych klientów.

 

Centrale konwencjonalne FP402-FP416

Sercem każdego systemu SSP jest centrala. W zależności od projektowanej wielkości systemu (czyli ilości czujek), rodzina FP400 składa się z kilku modeli central konwencjonalnych o pojemności od 2 do 16 stref (linii). Wszystkie centrale można podzielić na dwie grupy, różniące się wielkością obudowy i maksymalną pojemnością akumulatorów. Poszczególne modele central, niezależnie od ilości stref, charakteryzują się identyczną konstrukcją i sposobem obsługi.

 

Wspólne cechy wszystkich central rodziny FP400:

 • prosta,ujednolicona obsługa centrali, zgodna z wymaganiami norm krajowych
 • wsuwane wkładki z opisem stref pozwalają nadać każdej strefie nazwę
 • sygnalizacja diodami LED stanów stref, wyjść, zasilania, stanu systemu i opóźnienia
 • przekręcany kluczyk blokowania dostępu do przycisków
 • dwa monitorowane wyjścia na syreny (z ustawianym opóźnieniem)
 • dwa wyjścia przekaźnikowe: typu ‘uszkodzenie’ oraz ‘pożar’
 • dodatkowe wejście do zdalnego włączania syren
 • możliwość rozbudowania ilości wyjść przez dodatkowe moduły
 • wyjście napięcia zasilania 24V
 • wyjście napięcia zasilania 24V z kasowaniem alarmu (do dodatkowych urządzeń np. czujek liniowych)

 

Centrala FP402Centrale FP402 i FP404

FP402/FP404 są identycznie wyglądającymi centralami, zamontowanymi w niewielkich, estetycznych obudowach o wymiarach 297*307*105mm. FP402 obsługuje 2 linie konwencjonalne, FP404 - 4 linie konwencjonalne. Na każdej linii mogą być zainstalowane czujki konwencjonalne rodziny KL700 lub ręczne ostrzegacze pożarowe (ROP). Do obudowy można zmieścic dwa akumulatory o pojemności 2.3Ah każdy. Pozwala to uzyskać czas podtrzymania pracy na zasilaniu awaryjnym minimum 24 godziny.

 

Centrala FP416Centrale FP408, FP412 i FP416

Centrale FP408, FP412 i FP416 charakteryzują się większymi obudowami o wymiarach 420*335*110mm, w których możliwe jest zamontowanie dwóch akumulatorów o pojemności do 7.5Ah każdy. Pozwala to zapewnić wymagany czas podtrzymania (minumum 24 godziny) przy większej ilości lini. Większa obudowa to także możliwość zamontowania większej ilości kart wyjść typu SB404 i RB404.


Akcesoria do central: moduły wyjść RB404 i SB404

Dodatkowe moduły wyjść RB404 oraz SB404 pozwalają zwiększyć funkcjonalność centrali i stosować ją wszędzie tam, gdzie wymagana jest bardziej szczegółowa informacja o pożarach w poszczególnych strefach i przekazywanie sygnałów do innych urządzeń. Moduł RB404 posiada 4 wyjścia przekaźnikowe (styki NC/NO), moduł SB404 natomiast 4 wyjścia monitorowane (na syreny lub inne urządzenia powiadamiające). W zależności od dostępnego miejsca w obudowie centrali i ilości obsługiwanych stref, w centrali można zainstalować jeden lub kilka modułów. Moduły mają kilka trybów pracy, z możliwością indywidualnego ustawiania opóźnień pracy wyjść. Możliwa jest również praca w trybie koincydencji- do włączenia wyjścia wymagana jest sygnalizacja pożaru z dwóch stref.

 

Moduł SB404 Moduł RB404


Czujka KL731Czujki konwencjonalne rodziny KL700

Porównując zdjęcia i symbole czujek konwencjonalnych rodziny KL700 z czujkami adresowalnymi opisywanymi w poprzednim numerze Systemów Alarmowych można odnieść wrażenie, że są to te same urządzenia. I faktycznie- konstrukcja mechaniczna jest identyczna. Również bardzo podobny jest układ elektroniczny- różnice sprowadzają się do braku modułu adresującego i innego oprogramowania. Dlatego opis tych urządzeń będzie ograniczony do minimum, aby nie powtarzać tych samych informacji. Wymienny blok optyczny w czujce KL731Wszystkie czujki rodziny KL700 są przeznaczone do montażu w gniazdach 4-stykowych typu KZ700. W razie potrzeby można stosować wyniesiony wskaźnik zadziałania (LED) typu PA25/3L.

KL731 jest uniwersalną czujką optyczną . Wyposażona została w wymienny blok optyczny oraz możliwość kalibracji przez serwisanta po wymianie lub oczyszczeniu tego bloku.. Pozwala to na wygodne serwisowanie systemu i obniżenie kosztów okresowych przeglądów (brak konieczności wymiany całych zabrudzonych czujek). Czujka jest wykonana w opraciu o nowoczesny układ optyczny, co pozwala na szybkie i skuteczne wykrywanie pożaru. Estetyczna obudowa czujki i niewielkie wymiary powodują, że czujka może byc montowana praktycznie w każdym miejscu, bez pogarszania walorów estetycznych pomieszczenia. Mechaniczna blokada pomaga chronić przed przypadkowym wykręceniem czujki przez osoby postronne

 

Kalibrator czujki optycznej KTC731Kalibrator do czujki optycznej KTC731

W czasie serwisowania systemu pożarowego, zachodzi konieczność okresowej wymiany zabrudzonego bloku optycznego, aby zapewnić znamionową czułość czujki. Skąd jednak instalator ma wiedzieć, że wymianę przeprowadził prawidłowo a czujka posiada prawidłowe parametry? Z pomocą przychodzi ręczny kalibrator KTC731. To niewielkie urządzenia wpisuje do czujki nowe ustawienia początkowe, dostosowując jej czułość do nowego bloku optycznego. Po zastosowaniu kalibratora KTC731 instalator uzyskuje pewność, że czujka po przeglądzie i oczyszczeniu zachowuje pełne parametry i znamionową czułość, nie narażając użytkownika na ew. fałszywe alarmy.

 

 

Czujka KL700 Czujka termiczna KL710 

KL710 jest typową nadmiarową, różniczkowa czujką ciepła o górnym progu zadziałania wynoszącym 70C. Czujka wywołuje alarm w sytuacji, kiedy temperatura otoczenia przewyższy podany próg lub kiedy odnotowany wzrost temperatury jest wystarczająco szybki. Podobnie jak inne czujki tej rodziny, jest niedrogim, małym i estetycznie wykonanym urządzeniem o dużej niezawodności pracy.

 

Pozostałe urządzenia i akcesoria:

Ofertę central konwencjonalnych FP400 i czujek rodziny KL700 uzupełniają inne urządzenia, bez których trudno wyobrazić sobie kompletny system sygnalizacji pożaru. Z wielu urządzeń warto wymienić te najważniejsze:

 • Ręczne ostrzegacze pożarowe o W zależności od wymagań dostępne są zestawy przycisków do montażu natynkowego lub wtynkowego typu DM700/DM702.
 • Sygnalizatory akustyczne typu AS263/264
 • Sygnalizatory optyczno-akustyczne typu AS266/267
 • Wskaźniki zadziałania czujek PA25/3L Są to ogólnego stosowania urządzenia, pracujące ze wszystkimi systemami sygnaliacji pożaru (w tym również z wcześniej opisywanymi analogowymi, adresowalnymi FP1500).

 

Podsumowanie:

Szeroka oferta systemów sygnalizacji pożaru GE Security pozwala na dobór prawidłowej konfiguracji z zależności od potrzeb. Oznacza koniec z kosztownym ‘przewymiarowaniem’ systemu . Koszt instalacji i uruchomienia SSP może być znacznie niższy niż innych instalacji ochronnych (np.SSWiN).Mając to na uwadze,nikt nie powinien rezygnować z systemu sygnalizacji pożaru tylko z powodu ich rzekomo wysokiej ceny. Zapraszam do kontaktów z naszym działem handlowym, aby przekonać się, jak proste i tanie może być zapewnienie ochrony nawet w najmniejszych budynkach.

Autor: Rafał Bierniukiewicz

Zapisz na newsletter Skontaktuj się z nami