Standard EIB/KNX

System KNX/ElB pomaga prowadzić hotel w sposób perfekcyjny. Steruje oświetleniem całego obiektu, reguluje realizacją oświetlenia w hotelowym foyer, restauracji i salach konferencyjnych. Załącza automatycznie oświetlenie, kontroluje racjonalne zużycie energii i rejestruje przypadki zakłóceń.

Standard EIB/KNXJeśli pracuje się z prawidłowym oświetleniem, to również wykłady, obrady i kongresy są postrzegane w lepszym świetle. Wymagania w stosunku do kształtowania oświetlenia w salach wykładowych są wielostronne. Przed rozpoczęciem imprezy, ale w wypełnionym audytorium, wymaga się oświetlenia jasnego i równomiernego Natomiast po rozpoczęciu imprezy, natężenie oświetlenia w sali musi się zmniejszyć i koncentrować na scenie lub na pulpicie wykładowcy. Aby skierować uwagę audytorium na konkretne cele, stosuje się oświetlenie reflektorami wąskostrumieniowymi. Po zakończeniu imprezy jest wymagane duże natężenie oświetlenia, umożliwiające uczestnikom dobrą orientację w sali.

Operowanie światłem.
Przy pomocy układu zdalnej obsługi, nastrój tworzony przez świat to jest dopasowywany do konkretnych wymagań i pozwala osiągnąć odpowiednią atmosferę Można przy tym zapisywać w pamięci i wywoływać przyciśnięciem jednego przycisku świetlne sekwencje. Po zaniku napięcia w sieci, wprowadzone informacje nie są tracone.

Sterowanie oświetleniem w salach konferencyjnych i wykładowych.System KNX "rozgrzewa się" tylko w zarezerwowanych pokojach hotelowych.
Ogrzewanie niewykorzystanych pokoi hotelowych jest kosztowną i niepotrzebną stratą energii Zorientowane na stopień wykorzystania sterowanie ogrzewaniem zapewnia ogrzewanie pokoi tylko wtedy, gdy jest potwierdzona rezerwacja. Styki w oknach są następnym elementem wpływającym na oszczędność energii. Jeśli okno zostanie otwarte mogą być natychmiast zamknięte zawory ogrzewania lub wyłączona klimatyzacja.

Oszczędność energii z kontrolą maksimum.
Podczas dużego ruchu w hotelach, np w południe i wieczorem, układ kontroli maksimum zapobiega przekraczaniu mocy szczytowej. Realizuje on zadane wcześniej przez użytkownika priorytety i przy grożącym przełączeniu na krótki okres zmniejsza zużycie energii odbiorników, które w danym momencie koniecznie jej nie potrzebują Szczyt mocy w kuchni hotelowej może być zrównoważony, np. przez krótkotrwałe wyłączenie ogrzewania.

Układ wykrywania zakłóceń pomaga szybko zlokalizować awarie. Już na pierwszy rzut oka można określić, gdzie należy szukać zakłócenia. Na życzenie sygnalizacja jest przekazywana do domu dyżurnego elektryka. Sygnalizacje mogą być również protokołowane przez drukarkę, z uwidocznieniem daty i godziny wystąpienia zdarzenia.

Standard EIB/KNX

 

 

System KNX/EIB steruje oświetleniem tworząc nastrój w restauracji i zapobiega dużym obciążeniom szczytowym przez kontrolę maksimum.

 

 

Standard EIB/KNX

 

 

... załącza ogrzewanie, w zależności od zapotrzebowania...


 

 

Standard EIB/KNX

 

 

... wyłącza ogrzewanie, jeśli jest otwarte okno...


 

 

Standard EIB/KNX

 

 

... oświetla korytarze racionalnie i pewnie, dzięki zastosowaniu czujników ruchu.

Zapisz na newsletter Skontaktuj się z nami