FP1500 firmy ARITECH cz.II

W poprzedniej części artykułu została omówiona rodzina central sygnalizacji pożaru FP1500. W tym prezentujemy urządzenia  pętlowe, przeznaczone do pracy z tymi centralami. Wszystkie urządzenia pętlowe można podzielić na trzy grupy:

  •  Czujki i ręczny ostrzegacz pożarowy
  •  Moduły  wejść i wyjść
  •  Osprzęt (podstawy, programator czujek, izolator zwarć)

 

Analogowe adresowalne czujki do systemu FP1500

Czujka optyczna KL731A

Czujka KL731A jest to uniwersalna czujka optyczna, przeznaczona do pracy w szerokim zakresie aplikacji. Niezawodna praca jest uzyskiwana dzięki mechanizmowi kompensacji zanieczyszczenia i możliwości indywidualnego ustawiania czułości czujki w programie centrali. W razie zabrudzenia, istnieje możliwość szybkiego demontażu i wymiany całego bloku optycznego, co znakomicie ułatwia serwisowanie systemu i gwarantuje utrzymanie niezmiennych parametrów. Przy pomocy programatora PG700 można nie tylko ustawić adres czujki, ale również sprawdzić, czy wymiana komory przebiegła prawidłowo i czujka ma nominalną czułość.Czujka jonizacyjna KL700ACzujka jonizacyjna KL700A może być stosowana wszędzie tam, gdzie nawet najlepsze czujki optyczne nie mogą sprostać wymaganiom projektanta. Wbrew panującej obecnej ‘modzie’ na eliminację czujek jonizacyjnych (z różnych względów), w rodzinie czujek do centrali FP1500 jest właśnie dostępna tego typu, wysokiej klasy czujka. Pozwala to rozszerzyć zakres stosowania systemu FP1500. Konstrukcja czujki pozwala na niezawodną, wieloletnią pracę a mechanizm kompensacji zanieczyszczenia gwarantuje utrzymanie stałej czułości w całym okresie eskploatacji.
Czujka termiczna KL710ACzujka KL710A wywołuje alarm w sytuacji, kiedy temperatura otoczenia przewyższy poziom ustawiony w czujce lub kiedy odnotowany wzrost temperatury przewyższa wartość progową ustawioną w czujce. Czułość jest ustawiana indywidualnie dla każdej czujki w programie centrali FP1500.

Czujka dualna KL735ACzujka dualna KL735A jest połączeniem czujki optycznej oraz czujki termicznej. Zachowuje się jak czujka optyczna (i jako taka jest rozpoznawana przez centralę pożarową) ale posiada przy tym zdolność do wykrywania szybkiego wzrostu temperatury. Może być stosowana w wielu przypadkach zamiast kombinacji dwóch czujek: optycznej i termicznej.

Ręczny ostrzegacz pożarowy typu KAL450Ręczny ostrzegacz pożarowy typu KAL450 jest "klasycznym" rozwiązaniem, przeznaczonym do pracy jako urządzenie pętlowe systemu FP1500. Przełącznik adresowy pozwala na ustawienie adresu przycisku, który jest automatycznie wykrywany przez centralę.
KAL450 jest adresowany zaczynając  od adresu 129, razem z modułami pętlowymi wejścia/wyjścia. Pozwala to na oddzielenie puli adresów czujek (1-125) od innych urządzeń pętlowych i zwiększa ogólną ilość elementów, jakie mogą pracować na pętli.
Kompletny ręczny ostrzegacz pożarowy składa sie z trzech elementów: KAL450 (modułu przycisku), puszki montażowej (do wyboru natynkowa i podtynkowa) oraz szybki.

 

Moduły pętlowe wejść i wyjść do systemu FP1500

Moduł 4 wejść typu KAL414CModuł KAL414C posiada cztery niezależne wejścia, przeznaczone do przekazywania do centrali rodziny FP1500 informacji o załączeniu linii.
W zależności od podłączonych elementów na linię, moga to być:

  • czujki konwencjonalne- moduł pracuje wtedy jako 4-kanałowy monitor konwencjonalnych linii bocznych
  • urządzenia z wyjściami przekaźnikowymi (np.czujki liniowe). Moduł monitoruje wtedy rezystancję linii i zgłasza stan pożaru lub uszkodzenia (stosowane są dwa rezystory parametryczne)

Każda linia jest programowana w centrali jako jedno urządzenie pętlowe (czyli moduł KAL414C zajmuje cztery adresy).  Włączenie linii wywołuje wskazanie pożaru, przypisanego do odpowiedniej strefy,zgodnie z ustawieniami w centrali. Moduł KAL414C wymaga odrębnego zasilania z centrali bądź też dodatkowego zasilacza.

Moduł 4 wyjść przekaźnikowych typu KAL434CModuł KAL434C posiada cztery niezależne wyjścia przekaźnikowe, włączane zgodnie z zaprogramowaną akcją wyjść w centrali.  Możliwe jest stworzenie warunków logicznych i dodatkowych opóźnień w zadziałaniu każdego wyjścia.
Zastosowanie wyjśc może być szerokie; najczęściej stosowane są do przekazywania informacji o pożarze w strefie do innych central lub systemów oddymiających. Każde wyjście jest programowane w centrali jako osobne urządzenie pętlowe (czyli moduł KAL434C zajmuje cztery adresy).  Moduł KAL434C wymaga odrębnego zasilania z centrali bądź też dodatkowego zasilacza

 

 

Osprzęt do urządzeń pętlowych systemu FP1500

Podstawa do czujek KZ705  Podstawa do czujek z izolatorem zwarć KZ705I 

W zależności od potrzeb, dostępne są różne rodzaje podstaw. Z wielu typów dostępnych dla rodziny FP1500, w Polsce oferowane są dwie podstawy: KZ705 oraz podstawa z izolatorem zwarć typu KZ705I.
Podstawy są przeznaczone do współpracy ze wszystkimi czujkami rodziny KL700 i pozwalają na podłączenie wyniesionych wskaźników zadziałania. Posiadają dodatkowy zacisk do łączenia ekranów przewodów pętlowych.
Podstawa KZ705I stanowi ekonomiczne rozwiązanie problemu izolatorów zwarć. Może być stosowana jako izolator między czujkami jak i na przejściach między czujkami a przyciskami ROP i modułami pętlowymi. Ten typ izolatora zwarć nie zajmuje adresu i nie wymaga dodatkowego okablowania

Programator do czujek PG700Wyposażeniem każdego instalatora systemu FP1500 powinien być programator do czujek. To urządzenie posiada kilka funkcji:

  • Programowanie adresu czujki rodziny KL700A
  • Sekwencyjne adresowanie serii czujek rodziny KL700A
  • Odczyt adresu czujki
  • Sprawdzenie i kalibracja czujki optycznej po wymianie układu  optycznego

PG700 jest autonomicznym urządzeniem zasilanym z baterii. Co prawda można również programować adresy czujek z wykorzystaniem centrali jako swoistego ‘programatora’, ale zastosowanie PG700 znacznie przyśpiesza i ułatwia pracę.


Podsumowanie:

W artykule przedstawiono skrótowe opisy urządzeń pętlowych systemu FP1500. Mam nadzieję, że pozwoli on zorientować się w możliwościach systemu. Celowo pominięto szczegółowe opisy i dane techniczne- te informacje są dostępne w kartach katalogowych produktów. Zachęcam do uzyskania bardziej szczegółowych informacji, w naszym dziale handlowym.

Autor: Rafał Bierniukiewicz

Zapisz na newsletter Skontaktuj się z nami