FP1500 firmy ARITECH cz.I

FP1500Centrale i urządzenia pętlowe rodziny FP1500 są przeznaczone do instalacji wszędzie tam, gdzie są wysokie oczekiwania dotyczące funkcjonalności systemu ale stosowanie dużych, skomplikowanych rozwiązań nie jest uzasadnione ekonomicznie.

System cechuje wyjątkowa prostota konstrukcji i łatwość uruchomienia przy zachowaniu wysokich walorów użytkowych.

W tej części artykułu zostało opisane ‘serce’ systemu, czyli centrala FP1500. W kolejnym odcinku zostaną opisane elementy pętlowe i akcesoria.

 

Informacje ogólne o centrali FP1500:

FP1500 jest analogową, adresowalną centralą produkcji GE Security.
Posiada szereg użytecznych funkcji, dostępnych do niedawna tylko w znacznie większych systemach, m.in.:

 • Indywidualne adresowanie wszystkich czujek, modułów i przycisków ROP
 • Czytelne informacje o wszystkich urządzeniach pętlowych
 • Możliwość ustawiania czułości czujek
 • Zmianę czułości w trybie nocnym i dziennym
 • Kompensację zanieczyszczenia dla czujek optycznych

 

Główne cechy centrali:

 • Nowoczesna centrala adresowalna
 • Obsługa do 125 czujek oraz 125 przycisków ROP i modułów na każdej pętli (razem 250 urządzeń)
 • Dostępna w wersji 1-pętlowej (FP1501) jaki 2-pętlowej (FP1502)
 • Wyświetlacz LCD : 4 linie po 40 znaków
 • wyświetlanie stanu każdej czujki wraz z opisem
 • Wskaźniki diodowe 20 stref; dowolny przydział urządzeń pętlowych do stref
 • Izolatory zwarć na wejściu i wyjściu każdej pętli
 • Funkcje auto-konfiguracji (automatycznego wyszukiwania i rozpoznawania elementów pętlowych )
 • Pamięć ostatnich 1000 zdarzeń
 • Funkcje testowe dla centrali i czujek
 • Wbudowany port RS232 (do podłączenia PC lub szeregowej drukarki)
 • Możliwość programowania centrali z PC
 • Wydajny protokół odpytywania urządzeń na pętli pozwala na uzyskanie bardzo szybkiej odpowiedzi

 

Obsługa centrali

Jak przystało na nowoczesny system SSP, obsługa systemu jest prosta a jednocześnie czytelna, dająca pełną informację dla operatora
Na dużym wyświetlaczu LCD pokazywane są czytelnie informacje dotyczące czujek i innych urządzeń pętlowych.
Każda czujka ma oczywiście swój adres i opis oraz jest przydzielona do jednej z 20 stref, których stan jest pokazywany diodami w kolorze czerwonym (pożar) oraz żółtym (uszkodzenie, blokada).
Alarmy i uszkodzenia czujki są pokazywane z podaniem adresu oraz opisu czujki. Wszystkie zdarzenia są zapisywane do rejestru i mogą być również drukowane na bieżąco lub w formie raportów.
Centrala nie jest wyposażona w tradycyjny klucz, blokujący dostęp do większości operacji –zamiast tego, czynności operatorskie wymagają zatwierdzenia przy pomocy wpisania kodu.
Operator posiada również do dyspozycji standardowe przyciski, pozwalające np. włączyć sygnalizatory lub wyciszyć buczek.

 

Konstrukcja centrali

Widok wnętrza centrali FP1501Podstawowym założeniem, jakie przyświecało konstruktorom centrali FP1501 było maksymalne uproszczenie jej konstrukcji. W wyniku tego, otrzymano zwartą, niezawodną konstrukcję jednopłytową, zamontowaną w niewielkiej obudowie. Pozwoliło to nie tylko na osiągnięcie atrakcyjnej ceny centrali, ale również na uproszczenie montażu i zapewnienie niezawodnej pracy.

W metalowej obudowie o wymiarach 420 mm x 335 mm x 110 mm znajduje się płyta główna, transformator sieciowy oraz miejsce na dwa akumulatory po 7 Ah każdy. Akumulatory pozwalają na pracę centrali z podtrzymaniem przy braku zasilania sieciowego w czasie 24 godzin, co jest zgodne z wymaganiami normy EN54.
Zasilacz posiada wyjście napięcia zasilania 24Vdc do zasilania dodatkowych urządzeń o niewielkim poborze prądu (do 300mA).
Wygodny montaż zapewniają liczne zaślepki i otwory montażowe. W zestawach montażowych znajdują się wkładki językowe, wsuwane pod klawisze i pozwalające na stosowanie centrali w wielu krajach europejskich. Podobnie jest z oprogramowaniem centrali (tzw. firmware), które pozwala na wybór języka.

 

Wyposażenie centrali

• Pętle
W zależności od wersji centrali, na płycie znajdują się zaciski 1 (FP1501) lub 2 pętli (FP1502). Jest to jedyna różnica pomiędzy tymi centralami. Konstrukcja płyty jest w obu przypadkach identyczna, a różnica polega na braku kostki zaciskowej dla drugiej pętli dla centrali FP1501.
Na każdej pętli można montować czujki i inne urządzenia adresowalne (np. moduły pętlowe, przyciski ROP)
Centrala obsługuje do 125 czujek oraz 125 innych urządzeń (modułów, przycisków) na każdej pętli
Wejście i wyjście pętli są zabezpieczone przez zwarciem

• Porty szeregowe:
Centrala FP1501 może obsługiwać dwa porty szeregowe: jeden RS232 i drugi RS485. Domyślnie włączony jest port RS232, który można stosować do:

 • podłączenia komputera z oprogramowaniem konfiguracyjnym (PCC Config) . Oprogramowanie to jest bezpłatne, dostępne dla każdego instalatora i pozwala w wygodny sposób uruchamiać centralę.
 • podłączenia drukarki szeregowej
 • współpracy z modemami telefonicznymi i innymi urządzeniami w celu uzyskania zdalnego dostępu

Używanie portu szeregowego RS485 wymaga włożenia do centrali dodatkowego modułu (układu scalonego) w przygotowaną podstawkę. Drugi port (RS485) może spełniać te same funkcje co RS232,pozwalając na oddalenie od centrali np. komputera na większą odległość.

• Wyjścia:
Centrala jest wyposażona w dwa monitorowane wyjścia na sygnalizatory oraz w dwa programowane wyjścia przekaźnikowe (styki NC/NO). Jedno z wyjść przekaźnikowych jest stosowane do sygnalizacji uszkodzeń.
Jeżeli zachodzi potrzeba stosowania większej ilości wyjść- należy użyć 4-kanałowe moduły pętlowe.

 

Programowanie centrali

Programowanie centrali jest możliwe zarówno poprzez klawiaturę centrali jak i z wykorzystaniem programu PCC-Config. Uruchomienie systemu jest szybkie i sprowadza się do:

 • Adresacji czujek przy pomocy programatora PG700
 • Włączenia funkcji auto-konfiguracji czujek w centrali
 • Przypisania czujek do stref i nadania im nazw
 • Zaprogramowania zegarów i opóźnień
 • Zaprogramowania dodatkowych funkcji logicznych.

 

Funkcje dodatkowe:

Jak przystało na nowoczesną centralę SSP, oprócz realizacji podstawowych zadań, centrale FP1500 mają szereg dodatkowych funkcji, zwiększających komfort i bezpieczeństwo pracy oraz pozwalających na współpracę z innymi systemami. W artykule nie jest możliwe szczegółowe omówienie wszystkich z nich, warto więc tylko wspomnieć o kilku z nich:

• Tryb dzienny i nocny
W trybie nocnym czułość czujek jest automatycznie zwiększana. Pozwala to na skuteczniejszą detekcję zagrożeń w czasie, gdy zakład pracy jest nieczynny.

• Równania logiczne
W systemie stosowane są tzw. flagi zdarzeń, przypisywane do różnych urządzeń i zdarzeń systemowych. Flagi mogą następnie uruchamiać wyjścia lub też być stosowane w równaniach logicznych. Tablica logiczna pozwala na wpisanie do 20 równań. Każde równanie może zawierać od 1 do 10 flag zdarzeń, połączonych operatorami AND/OR. Dodatkowo, każde równanie może mieć własne opóźnienie w zadziałaniu.

• Tryby pracy wyjść
Rozbudowane tryby obsługi wyjść (na płycie centrali lub w modułach pętlowych) pozwalają stosować funkcje logiczne, tryby współzależności i opóźnienia.
Wszystko to pozwala na prostą realizację wielu funkcji dodatkowych, jak przekazywanie przez wyjścia sygnałów sterujących do innych systemów.

Autor: Rafał Bierniukiewicz

Zapisz na newsletter Skontaktuj się z nami