EST3 Edwards

Jeden system, wiele możliwości...

DG Elpro dystrybutor GE Security wprowadza do sprzedaży nowe Centrale EST3 Edwards - certyfikowane na polskim rynku przez CNBOP.

Są one zaprojektowane do łączenia podstawowych funkcji zabezpieczenia technicznego i pożarowego budynków wielkokubaturowych; wykrywania i sygnalizacji pożaru, rozgłaszania komunikatów alarmowych oraz nadzorowania instalacji bezpieczeństwa. Dzięki temu centrala EST3 ma bez porównania większe możliwości obsługi interakcji pomiędzy tymi funkcjami, dystansując rozwiązania integrujące systemy różnych dostawców.

 

Wykrywanie pożaru

Centrala EST3 Edwards współpracuje urządzeniami pętlowymi różnych technologii; mikroprocesorowymi, adaptacyjnymi czujkami SIGA z własną pamięcią pożarów, analogowymi, adresowalnymi czujkami i modułami serii ESCAPE oraz analogowymi czujkami i urządzeniami System Sensor. Pozwala to na wybór najlepszej technologii detekcji dla danego obiektu. Do liczby wymaganych przez przepisy urządzeń wykrywczych, takich jak czujki czy ręczne ostrzegacze pożarowe, projektant dobiera optymalną liczbę kart jedno lub dwu-pętlowych. Pojemność każdej pętli to do 250 urządzeń serii SIGA, albo do 127 urządzeń serii ESCAPE. Jedna karta procesora obsługuje do 10 pętli pożarowych. W zależności od rozmiaru obudowy i typu kart pętlowych, w jednej obudowie można zmieścić karty obsługujące 18 pętli pożarowych.

Rozgłaszanie

EST3 Edwards, wyposażona w moduł źródła dźwięku oraz karty wzmacniaczy, może emitować jednocześnie 8 różnych komunikatów dźwiękowych do różnych stref rozgłaszania, obsługuje także mikrofon strażaka oraz może współpracować z telefonami pożarowymi. Transmisja pomiędzy źródłem, a wzmacniaczami jest cyfrowa, co skutecznie chroni przed zniekształceniami komunikatu. Niezwykłą cechą wzmacniaczy jest to, że jeżeli w trakcie nadawania komunikatu nastąpi utrata łączności z centralą, to wzmacniacz przechodzi na nadawanie lokalnego sygnału ewakuacyjnego.

Sieciowość

Centrale systemu EST3 Edwards mogą być połaczone w sieć, po której drogą cyfrową, z wykorzystaniem protokołu token ring przesyłane są informacje o alarmach i zdarzeniach oraz sterowania. W każdej centrali można uzyskać dostęp do wszystkich punktów połączonego systemu. Dla uniknięcia niedopuszczalnych opóźnień, informacje o wysokim priorytecie są rozsyłane „poza kolejnością”. W jednej sieci mogą pracować nawet 64 centrale, obsługujące 160.000 urządzeń pętlowych, a czas reakcji na alarm nie przekracza 3 sekund.

Centrale ETS3 Edwards posiadają certyfikat CNBOP nr 2622/2008. Do pobrania z naszego działu: Certyfikaty po zalogowaniu się.

Zapisz na newsletter Skontaktuj się z nami